Klimakrisen krever kommunal, nasjonal og internasjonal innsats

/

«Det norske samfunnet må gjennom store endringer for å møte klimakrisen vi alle står overfor. Klimaløsningene er her nå, og de siste seks årene har det Arbeiderpartiledede byrådet i Oslo stått i bresjen for en radikal og effektiv klimapolitikk.»

Viktoria Marie Evensen og Espen Barth Eide skriver om dette i Vårt Oslo. Stikkord som ladepunkter, sirkulærøkonomi, krav til entreprenørene, klimabudsjett for alle sektorer, pengesøknader til EU og en mer aktiv regjering utdypes i innlegget.

Les hele artikkelen her