Dramatisk behov for nødhjelp i Afghanistan

//

«Nesten 40 millioner sivile afghanere ble igjen da de mange tusen internasjonale soldatene, diplomatene og rådgiverne evakuerte fra Afghanistan. Over 18 millioner har nå akutt behov for nødhjelp.»

Dette er bakteppet for Jan Egelands appell om at vestlige land må gi helt andre beløp til humanitær hjelp i Afghanistan enn hva de har gjort til nå. Og de må fortsette med det i mange år framover. I en ytring på nrk.no peker han på at Flyktninghjelpen fortsatt er på plass, og at det største problemet de ser for sin virksomhet i øyeblikket er usikkerhet om Taliban vil tillate at kvinnelige lærere og kvinnelige elever fortsatt kan gå til skolen hver dag.

Les Jan Egelands ytring her