Espen Barth Eide, Arbeiderpartiet, Oslo

Vi må fylle verkstedhallene med grønne oppdrag!

/

Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson, Espen Barth Eide, skriver i en kronikk på nrk.no at i tillegg til klimakrisen har vi både en ulikhetskrise og en tillitskrise. Økte ulikheter er ikke bare gift for samfunnet, det kan også sette klimakampen langt tilbake. Faren er at byrdene ved omstillingene vi er på vei inn i kan ramme enkelte grupper hardt mens andre tjener på dem og dette vil føles urettferdig og skape motvilje mot omstillingene.

For å unngå dette, kreves en tydelig sosialdemokratisk hånd på det statlige rattet. Avkarboniseringen av Norge og landene vi handler med må skje i et forrykende tempo. Byrdene skal ikke være tyngre enn man evner å bære, godene skal gjøres tilgjengelig for folk i både bygd og by, og i alle deler av samfunnet.

Les kronikken her