Ikke fnugg av tvil blant fagfolk:

//

Klimaendringene dramatiske, farlige og menneskeskapte 

Deltakerne på Internasjonalt Forums møte 23. august fikk rene ord for pengene. Arbeiderpartiets talsperson for klima og miljø, Espen Barth Eide, la ikke fingrene imellom. Han fortsatte:

Klimaendringene og trusselen mot naturen er det største problemet vi som mennesker står overfor nå. Det er intet mindre enn en eksistensiell krise for menneskeheten. Selv om vi kutter all utslipp av klimagasser i dag, vil det ble verre før det blir bedre. I løpet av de siste årene har vi blitt klar over at forskjellen mellom en temperaturøkning på 1,5 grader og 2.0 grader faktisk er meget betydelig. I øyeblikket ligger vi mellom 1,1 og 1,2 grader over temperaturen i 1880 som er utgangspunktet. Om vi fortsetter som nå, vil  vi nå 1,5 grader om ti år. Det er selvsagt helt uakseptabelt. Norges forpliktelse er den samme som EUs: halvering av klimagassutslippene innen 2030 og nullutslipp i 2050. Det skal vi altså få til i løpet av to stortingsperioder. Vi står overfor en systemtransformasjon som må finne sted i løpet av svimlende kort tid.

Klimapolitikken må være rettferdig

Det blir kostnader forbundet med endringene. De må fordeles rettferdig. Det er for eksempel et paradoks at de som har minst skyld for situasjonen vi befinner oss i, er de som først stifter bekjentskap med problemene det skaper – nemlig de fattige i det globale Sør. Vi må føre en politikk som gjør at det ikke er de som er dårligst stilt i Norge som får den største byrden. Det er jo helt i tråd med tradisjonell sosialdemokratisk politikk. Det er dessuten grunn til å minne om at det i sin tid var Brundtlandkommisjonen som satte begrepet «bærekraft» på dagsordenen i internasjonal politikk. Så er det viktig å minne folk på at når vi har kommet gjennom perioden med kraftige omstillinger, blir det fint. 

Dette er ikke et argument for å sette en sluttdato for oljeproduksjonen. Det er å begynne i feil ende. Det vil være fort gjort for de store oljeprodusentene å erstatte tapet av norsk produksjon. Isteden må vi redusere behovet for å bruke olje i det omfanget som verden har idag. Det betyr ikke at vi skal ta opp all den oljen som allerede er funnet. Mange av de uutnyttede feltene ligger ugunstig til å vil være dyre å bygge ut og forurense mer enn felter som ligger nær allerede etablert infrastruktur. 

Vi har overskredet rammene som naturen setter

Krisen vi ser i naturen hvor hele arter dør ut, har sammenheng med klimakrisen. For å løse problemet må vi skape en sirkulærøkonomi som  gir oss materielle goder vi har vendt oss til uten å forbruke ressursene og slippe ut klimagasser i produksjonsprosessen. Vi vet det er mulig å løse problemet, men det er komplisert.