Kaare Sandegren har gått bort

/

Vi har mottatt det triste budskapet om at Internasjonalt Forums første leder – Kaare Sandegren – har gått bort i en alder av 92 år. Kaare vil av mange blir husket som en ruvende leder for internasjonal avdeling i LO gjennom mange år. Før det hadde han en karriere i utenrikstjenesten. For noen vil det imidlertid være første gang de hører at han var blant Norges fremst jazzmusikere i årene etter krigen. Han var næringsbyråd i Rune Gerhardsens første byråd, satt i partistyret i fire år, var statssekretær i Utenriksdepartementet, medlem av Nobelkomiteen, stasjonert ved NATO -delegasjonen i Brussel, nestleder i NUPI og har skrevet bok om LOs internasjonale arbeid.

Kaare kom med i Internasjonalt Forum allerede høsten 1997, i interimsperioden mellom august 1997 og fram til forumets første ordinære årsmøte i februar 1998. Her ble han valgt til leder av forumet og innehadde vervet i to år. Han var dermed den mest sentrale skikkelsen i den første viktige og arbeidskrevende fasen hvor forumet ble bygd opp til å bli det mest aktive laget med fokus på internasjonal politikk i Arbeiderpartiet. Vi som jobbet tett sammen med Kaare i denne perioden, husker godt hans smittende engasjement og hans mange ideer og tiltak til aktiviteter. Ikke minst husker vi Kaare som humørsprederen i styret og hans klippefaste forsvar for sosialdemokratiet som ide.

Hvil i fred og takk for innsatsen!

Marit Nybakk – leder av Internasjonalt Forum

Ørjan Johansen – medlem av interimsstyret i 1997

Aslak Leesland – medlem av interimsstyret i 1997