Rettferdighet mellom generasjonene i klimapolitikken

/

Den tyske forfatningsdomstolen har avsagt en dom som fortjener langt større oppslag enn hva den har fått her til lands. Anført av den tyske avdelingen av ungdomsbevegelsen «Fridays for Future», saksøkte en gruppe ungdommer den tyske staten for at byrdene med å nå karbonnøytralitet i for stor grad blir overført til dagens unge. Domstolen ga dem medhold i at dagens lovverk begrenser den unge generasjonens frihet fordi en for stor del av byrdene ved å oppnå karbonnøytralitet blir skjøvet til tidsrommet etter 2030. Rettferdig fordeling av byrdene mellom generasjonene blir ansett som en fundamental rettighet.

Dommen førte nærmest over natten til at regjeringen skjerpet sitt lovforslag fra 55 % reduksjon av utslipp (i forhold til 1990) til 65 % innen 2030. Datoen for karbonnøytralitet foreslås endret fra 2050 til 2045. Detaljerte målsettinger for årene etter 2030 skal legges fram innen utgangen av 2022.

Domstolen har pålagt Forbundsdagen å endre gjeldende lov fordi denne anses ikke å være i overensstemmelse med grunnloven. Selv om domstolen ikke opererer med prosentsatser, må man anta at en ny lov vil operere med prosentsatser i nærheten av det regjeringen foreslår. Det tegnes at bilde av virkelig dyptgripende endringer mht. energiproduksjon, industriprosesser, transport og generell energibruk i løpet av svært få år i Europas ledende industrinasjon. Selvsagt er dette i utgangspunktet et spørsmål om målsettinger som vi ikke vet om det vil være mulig å nå før tiden er omme. Likevel gjør man klokt i å anta at politikk og næringsliv også i perifere europeiske land som Norge vil bli berørt av de endringene som blir varslet fra Karlsruhe og Berlin.

Les denne artikkelen om saken i rett24.no