Afghanistans president: Pakistan i avgjørende rolle

I et intervju i Der Spiegel legger Afghanistans president – Ashraf Ghani – stor vekt på Pakistans betydning i en eventuell fredsprosess i Afghanistan. Han hevder å ha fått forsikringer fra den pakistanske hærsjefen om at det ikke er i noen av de regionale aktørenes interesse å se Taliban tilbake som enehersker i Afghanistan.

Ghani hevder videre at motstanden mot Taliban er så sterk i deler av befolkningen at de ikke vil lykkes med å overta makten selv om han innrømmer at muligheten for borgerkrig er til stede. Mange vil kanskje hevde at dette er som et intervju med kapteinen på Titanic som hevder at skuta vil tåle et sammenstøt med ethvert isfjell. Kan man egentlig vente noen andre svar fra presidenten enn de han gir? Uansett, utviklingen i Afghanistan bør følges med spenning i tiden framover. Les og bedøm intervjuet selv:

«I Know I Am Only One Bullet Away from Death«