Fagligpolitisk kamp for arbeidsplasser og klimakutt

Vi har sakset denne artikkelen fra Fri Fagbevegelse

Hvilken framtid ønsker vi for våre barn? Arbeiderpartiets mål er en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.
Espen Barth Eide, energi- og miljøpolitisk talsperson, Arbeiderpartiet

Are Tomasgard, LO-sekretær

Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Klima-, industri- og næringspolitikken henger tett sammen. Arbeiderpartiets nye program gir grundige svar på de viktigste utfordringene vi som samfunn står overfor. Der andre politiske partier kjører frem polariserte ståsteder i enkeltsaker for å vinne kampen om overskriftene, satser vi på løsninger, trygghet og en utvikling som gjør Norge til en vinner i kampen om framtidas arbeidsplasser. Aldri før har landet trengt sosialdemokratiske løsninger så sterkt som nå.

Etter betydelige, inngripende omveltninger blir verden sjelden den samme igjen. Koronapandemien er ikke noe unntak. Spørsmålet er derfor ikke hvordan vi kan få fortiden tilbake, men hvilken framtid vi ønsker oss. Allerede før pandemien traff oss, var verden i ferd med å våkne opp til to store, ja faktisk rent eksistensielle kriser: naturmangfoldkrisen og klimakrisen. Samtidig så vi raskt voksende ulikhet, sentralisering, og en tiltagende polarisering både mellom land og internt i samfunn. Vi vet at pandemien har virket som et forstørrelsesglass på alt dette.

Kommentar: «Klimastrid blir valgkamp»

Mer enn noen gang trenger vi en politikk som gir folk trygghet og viser vei for både samfunn og næringsliv. Skal vi løse kriser, må vi også ta inn over oss alvoret i dem. Vi må ta på alvor at mange arter forsvinner og aldri vil komme tilbake. Vi må forholde oss til at menneskeskapte klimaendringer fører til global oppvarming, et surere hav, hyppigere og større naturkatastrofer og tøffere forhold for menneskeheten. Vi må forstå at økte forskjeller er gift mot tillit og samhold. I samfunn der folk ikke har tillitt til hverandre, forvitrer samfunnskontrakten, det limet som binder oss sammen i et større «vi». Da blir det mye vanskeligere å løse menneskehetens felles utfordringer gjennom samarbeid. I verste fall kan kombinasjonen av manglende tillit og økte forskjeller. Kombinert med dramatiske klimaendringer, og mangel på ressurser, vil det bidra til sult, nød og konflikt.

Norge er fremdeles et av få land der forskjellene er små, til tross for regjeringens politikk der kutt i formueskatten virker å være det fremste målet. Vi kan fremdeles unngå at Norge blir en politisk slagmark der by og land, arbeidsgiver og arbeider, industriarbeider og klimaengasjert ungdom nedkjemper hverandre. En polarisert debatt fører ikke fremover. Løsningen ligger ikke i polene, men i dialogene.

Les også: EU vil kutte utslippene med 55 prosent innen 2030. Utslippsmålene har betydning for Norge

Arbeiderpartiet vil at politikken svarer på summen av utfordringene vi står i. Vi vet at klimastreikende ungdom og industriarbeidere er i et skjebnefellesskap. At by og land er gjensidig helt avhengige av hverandre og at den norske trepartsmodellen er helt avgjørende. Vi vet også økonomier som fordeler veksten godt, og som klarer å bevare relativt små lønnsforskjeller, gjennomgående er blant de mest vellykkede på innovasjon, omstillingsevne, likestilling og folkehelse.

Arbeiderpartiets politikk er mer enn teori. Den løftes ut fra seminarene og webinarene og inn på alle arbeidsplasser. Den er tuftet på å møte folk i øyehøyde og å ta deres bekymringer på alvor. Vi er for en aktiv stat som stiller opp, stiller krav og peker retning. For vi skal utvikle, ikke avvikle industrien vår – det er selve kjernen i en rettferdig omstilling. Klimabevisst ungdom er i ferd med å endre verdensøkonomien gjennom et endret forbruksmønster. Virksomheter som Hydro, Yara, Equinor, Elkem og mange flere melder allerede om at markedene deres er i rask endring. De blir ikke lenger bare målt på pris og kvalitet, men også på klimafotavtrykk og gjenbruksgrad. Millioner av klimastreikende europeiske ungdommer vil ikke ha mindre fokus på klima og miljø når de innen få år er småbarnsforeldre, boligbyggere, bilkunder. Om vi ikke klarer å levere det fremtidens markeder etterspør, har vi ikke lengre en levedyktig industri. Ikke engang billig industrikraft hjelper om vi ikke har markeder for det vi produserer.

Arbeiderpartiets styrke ligger i det fagligpolitiske samarbeidet. Arbeidstakerne skal ha ei hånd på rattet. Vi prater ikke politikk – vi utfører politikk!

Ute i verden ser vi hvordan ledende industriland for alvor har tatt innover seg alvoret i klimakrisen. EUs grønne giv, president Bidens planer for en grønn gjenoppbygging av USA og tilsvarende planer i Asia betyr at verden mer enn noensinne styrer mot en fornybar og sirkulær framtid. Denne megatrenden betyr at mye vil endre seg for oss her i Norge, og det fortere enn vi nok tidligere har tatt innover oss.

Se lista: Her er de viktigste vedtakene fra Aps landsmøte

Det haster nå. Verden endrer seg for våre øyne. Arbeiderpartiet tar derfor grep. Med vårt politiske program skal det satses langt sterkere på ny klimavennlig teknologi, mer fornybar energi. Bruk og kast skal erstattes med ombruk. Industrien over hele landet skal utvikles. Ny industri skal bygges på skuldrene av den vi har i dag. Arbeid betyr grunnlag for bosetting, og bosetting betyr sunne boligmarkeder. Distriktssentrene skal utvikles slik at folk kan leve moderne liv med helse, handel og kulturtilbud der de bor, like ved porten til den klimavennlige og naturvennlige fabrikken som forsynes med den fornybare kraften. Den teknologiske revolusjonen som nå omformer kommunikasjon og transport, er en vår beste allierte i at vi kan ha gode jobber på hver topp og i hver fjordarm av dette langstrakte landet. Her er det faktisk mye å lære av det siste årets forserte digitalisering av hverdagen.

Naturen har gitt Norge store muligheter. Men det er politisk klokskap og våre arbeidsfolks store innsats som har gjort at vi har utnyttet våre naturgitte fortrinn til beste for alle. I Norge vet vi at vi er best når vi løfter i flokk. Da utløses samfunnskraften. Felleskapets kraft. Ved de store korsveiene i vår historie er det denne kraften som har bygget landet. I vår tid er det denne kraften som skal redde både klimaet og arbeidsplassene våre, forent i en og samme politikk.

Bare en sosialdemokratisk politikk kan få oss dit. Derfor er det avgjørende at flest mulig stemmer sosialdemokratisk ved stortingsvalget i september.