Sosialdemokratisk utenrikspolitikk

På Oslo Arbeiderpartis årsmøte 12. og 13. mars ble det vedtatt en omfattende uttalelse om en rekke internasjonale og utenrikspolitiske temaer. Hvert tema er fulgt av en rekke konkrete krav under disse overskriftene:

Stormaktsrivalisering og multilateralt samarbeid

Nordområdene

En atomvåenfri verden

Demokrati og folkerett under press

Bistand og utvikling

Kritikk av Israels ekspansjonspolitikk

En aktiv europapolitikk

Økt internasjonal satsing på likestilling og kvinners rettigheter

Du finner hele teksten til uttalelsen her:

Her er forslag til Oslo-partiets årsmøte sendt inn av Internasjonalt Forum i november 2020

Internasjonalt Forum ble godt representert i programprosessen på årsmøtet og Oslo Arbeiderpartis videre arbeid siden Line Tresselt satt i redaksjonskomiteen og Marit Nybakk ble gjenvalgt til partistyret mens Knut Moestue ble ny vararepresentant.