Internasjonalt Forum vokser

/

Skrevet av Ørjan Johansen

Vi har nylig fått oppdaterte tall fra fylkespartiet ang medlemstviklingen. Gledelig nok har forumet en betydelig tilvekst av hovedmedlemmer, pluss 10,6% fra 2019 til 2020. Dette til tross for problemene koronaen har gitt oss i snart et år. Internasjonalt Forum er Oslo Arbeiderpartis suverent nest største partilag, bare byens og landets eldste og største partilag, OAS, er større.
Desverre er vi stort sett det eneste laget med positiv medlemsvekst i OAP.

Hvis du vil være med på laget, ta kontakt!