Ta Jemen opp i Sikkerhetsrådet, Ine!

///

: Av Marit Nybakk, leder Internasjonalt Forum og Zaineb Al Samarai, leder Oslo Arbeidersamfunn. –

I fjor sommer tok undertegnede opp den kritiske situasjonen i Jemen: Den glemte borgerkrigen. Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen(A) sendte skriftlig spørsmål til Utenriksministeren. Vi fikk til svar at Norge jobber med saken i FN og har sendt humanitær bistand til landet.

Dagens reportasjer fra Jemen viser en kraftig forverring det halve året som har gått. Det er hungersnød i landet, og barn dør av sult. Partene i borgerkrigen støttes av henholdsvis Iran og Saudi-Arabia, også militært. Saudi-Arabia har bombet Jemens infrastruktur sønder og sammen, også sykehus. President Trump satte Houtibevegelsen på terrorliste, noe president Biden midlertidig har opphevet, etter protester fra FN og flere land, bl. a. Norge og 50 amerikanske organisasjoner. Og i Jemen stjeler korrupsjon store ressurser fra hjelpetiltakene.

Internasjonalt Forum og Oslo Arbeidersamfunn ber Norge ta Jemen opp i FNs Sikkerhetsråd, der vi nettopp har tatt sete. I samarbeid med partene, samt Iran og Saudi-Arabia bør det settes inn en robust internasjonal styrke med FNmandat.

Jemen er vår tids største humanitære og glemte krise!