Arktis – en voksende utfordring for norsk miljø- og utenrikspolitikk

//

Klimaendringene gjør ressursene i Arktis mer tilgjengelige. Det åpner økonomiske muligheter men kan også gi anledning til sterkere konflikter. Utviklingen utfordrer både klima- og sikkerhetspolitikken.

Klimaet endrer seg hurtig

Hva vet vi i dag om klimaendringene i Arktis? Les denne oversikten fra Norsk Polarinstitutt. Situasjonen i 2020 er oppdatert i The Guardian.

Store ressurser åpner for både konflikt og samarbeid

Et anslag man ofte kan høre, går ut på at området skjuler 13 % av verdens uoppdagete oljeressurser og 30 % av naturgassen som ennå ikke er oppdaget. Legg til betydelige forekomster av mineraler – ikke minst av den sjeldne sorten som er en viktig komponent i batterier. Bedre kjent er Arktis som et rikt fiskeriområde og muligheten for en vesentlig kortere seilingsrute mellom Øst-Asia og Europa etter som iskanten trekker seg nordover. Reiselivsnæringen er meget klar over at den eksotiske naturen potensielt kan gi en betydelig økt turisme i framtiden. Men hvem eier disse ressursene i dag?  En artikkel fra NUPI i 2018 gir svar på det: Hvem skal eie Arktis?

Fersk artikkelsamling om Arktis fra NUPI

Den nyeste omfattende diskusjon av nordområdene finner vi i tidsskriftet Internasjonal Politikk fra 8. desember. Her finner vi regjeringens og Arbeiderpartiets syn på nordområdene, stormaktenes posisjonering og Arktis som et område for konflikt og samarbeid, Svalbard og havretten samt Kinas rolle og ambisjoner. Dette nummeret av Internasjonal Politikk er herved anbefalt som julelektyre!