Folkemord og forbrytelser mot menneskeheten

//

Skrevet av Ørjan Johansen

Idag er det 9. november.

Natten mellom 9. og 10. november 1938, Krystallnatten, markerte starten på en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelsene i Tyskland. Nasjonalsosialistene innledet da omfattende pogromer i Tyskland og Østerrike. 1400 synagoger ble brent ned og over 7 500 butikker ble vandalisert. Antall døde: Nærmere 100. Hundrevis av jøder ble arrestert og sendt til konsentrasjonsleire.
Begrepet Krystallnatten stammer fra lyden av glass og krystall som ble knust da SD-kjeltringene kastet dette ut av jøders leiligheter og ut i gatene. Følgende av nazistenes drapsmaskineri fikk vi først detaljert kjennskap til under Nurnbergprosessen etter krigen.

Folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Svært ofte kommer vi over begrepene folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. De fleste har ingen ide om hvor/når disse begrepene ble tatt i bruk. At de stammer fra den mørke middelalder er generelt antatt.
Det er imidlertid en misforståelse. Jussen, eller la oss si international law, hadde ingen slike begreper før Nurnberg prosessene som fant sted etter 2.verdenskrig.
Raphael Lemkin, født i Polen. Inntil 1939 var han advokat og offentlig anklager i Warsawa. Han flyktet fra landet da tyskerne angrep, til USA etterhvert. Da straffesakene kom opp mot ledende nazister etter krigen var Lemkin en av juristene som arbeidet for de alliertes aktorat. Han hadde samlet inn store mengder dokumenter og forordninger som Gauleiter Hans Frank i det tyskokkuperte sentrale/øst Europa hadde utstett. Her så han et mønster som han mente beskrev forbrytelsene Hans Frank var tiltalt for og ga det betegnelsen ‘FOLKEMORD’ fordi forbrytelsene var rettet mot folkegrupper. Grupper som han mente det var riktig å gi juridisk beskyttelse for å unngå utryddelse.
Det juridiske begrepet ‘FORBRYTELSER MOT MENNESKEHETEN’ stammer også fra den samme prosessen mot naziforbryterne. Hersch Lauterpacht,  professor i folkerett ved Cambridge universitet, England, var opprinnelig født nær Lemberg, idag Lviv i Ukraina, var også en «del» av Nurnbergprosessen. Han var den som foreslo å føre opp begrepet «forbrytelser mot menneskeheten» til Nurnbergstatuttene. En rettslig kategori for å beskytte enkeltindivider og dermed drap på enkeltpersoner i stort omfang.
Rettsal 600 i Nurnberg var mao stedet der den moderne menneskerettighetsbevegelsen ble født, hvis man kan se litt storsinnet på det. I tillegg kan man si at universitetet i Lviv er arnested for utviklingen av det internasjonale rettsystemet. For merkelig nok eller rent tilfeldig, begge de to ovennevnte mennene studerte juss ved universitetet i Lviv.