Tilleggsforslag til OAPs årsmøte

/////

Internasjonalt Forum har sendt 5 tilleggsforslag til fylkespartiets utsatte årsmøte. Forslagene handler om situasjonen i Jemen, Uigurene i Kina, forhold i Midtøsten og den skrotete INF-avtalen. Bildet viser USAs presiden Reagan og Sovjets Gorbatsjov idet de undertegner INF avtalen i 1988.

Forslag 1 fra Internasjonalt Forum:

INTERMEDIATE NUCLEAR FORCE (INF)AVTALEN MÅ REFORHANDLES OG GJENNOPPRETTES

BAKGRUNN: Det skjer relativt ubemerket, men vi ser at det foregår en opprustning av atomvåpenarsenalet blant verdens atommakter. Uten kontroll og avtaler blir verden et farligere sted. Land med antall atomvåpen (ca tall): Russland 6850, USA 6450, Frankrike 300, Kina 280, Storbritannia 215, Pakistan 150, India 140, Israel 80, Nord-Korea 20. Det vil si mellom 14000-15000 atomstridshoder totalt i hele verden. Det som er mest urovekkende er at INF-avtalen, fra 1988, dvs landbaserte mellomdistanseraketter med 500-5500 km rekkevidde, er skrotet. Det gjør varslingstiden svært kort. Med taktiske a-våpen vil sannsynlig terskelen for bruk være mye lavere. Missilene følger gjerne terrenget og er dermed vanskelig å skyte ned. Russerne mener etablering av NATOs missilforsvar i øst Europa var et brudd på INF avtalen og startet dermed produksjon av kryssermissilet 9M729. Dette fikk amerikanerne til å se på INF-avtalen fra 1988, som ikke eksisterende. Russernes 9M729, eller SSC-8, har en rekkevidde på mellom 480-2600 km. USA melder derfor at de vil modernisere og bygge nye mellomdistanseraketter. Pr dato har USA Tomahawk, med rekkevidde 2500 km. Men den landbaserte versjonen ble avskaffet etter 1988. Kina, som ikke hadde signert INF- avtalen, har rustet opp sitt arsenal med Dongfeng 21, som skytes ut fra mobile plattformer. Rekkevidden er 2150 km. Russerne opplyser at de vil utvikle nye mellomdistanseraketter. Det samme gjør altså USA og øker budsjettet kraftig. Kina viser muskler i sitt nærområde, og er heller ikke underlagt noen form for kontroll relatert til en avtale. De øvrige atommaktene nevnt over har heller aldri signert den skrotete INF-avtalen. Utviklingen er ytterst urovekkende og farlig!

Forslag: Norske myndigheter må arbeide internasjonalt for et forbud, og kontroll med alle landbaserte mellomdistanseraketter.

Forslag 2 fra Internasjonalt Forum:

PALESTINA – ISRAEL

Det er viktig at Norge står fast ved at det er internasjonal rett og ikke den sterkestes rett som kan danne grunnlaget for en bærekraftig løsning. I pakt med Norges forpliktelser om å bidra til at 4. Genèvekonvensjonen overholdes, må det offentlige avstå fra å kjøpe varer produsert i okkupert palestinsk område i strid med denne konvensjonen.

Forslag 3 fra Internasjonalt Forum:

INTERNASJONAL RETT

Arbeiderpartiet vil:
– jobbe for at det offentlige avstår fra å kjøpe varer som er produsert ved å bryte folkeretten.
– jobbe for internasjonale sanksjoner mot stater som systematisk bryter folkeretten.

Forslag 4 fra Internasjonalt Forum:

ØKT BISTAND TIL JEMEN

Oslo Arbeiderparti ber Regjeringen øke den humanitære innsatsen i Jemen og vurdere å gjøre landet til samarbeidsland for norsk bistand.

Begrunnelse:
Krigen verden har glemt, borgerkrigen i Jemen, har vart i mer enn fem år. Mer enn 100.000 mennesker er drept i interne kamper, med involvering fra Saudi- Arabia og Iran, som deltar på hver sin side i konflikten. Så langt er det vist liten vilje til å få på plass en en permanent våpenhvile. Dette krigsherjede landet har i løpet av borgerkrigen fått ødelagt nesten 50 % av sine sykehus, og helsetilbudet til befolkningen er redusert til 5 % av tidligere kapasitet. Nå er Jemen hardt rammet av en ukontrollert coronapandemi. Folk i Jemen har verdens laveste immunitet og høyeste akutte sårbarhet i verden. Også derfor er befolkningen særdeles utsatt for viruset. Jemen trenger snarlig hjelp for å redusere pandemien, det dreier seg om alt fra medisinsk utstyr og vernetiltak til helsepersonell og frivillige, samt karantesentre og respiratorer.

Norge har allerede bidratt til å avhjelpe krisen i landet. Vi ber nå Regjeringen gå inn med ytterligere tiltak og gjøre Jemen til samarbeidsland for norsk bistand.

Forslag 5 fra Internasjonalt Forum:

STOPP KINAS UNDERTRYKKELSE AV UIGURENE

Menneskerettighetssituasjonen for den muslimske folkegruppen uighurer og andre minoriteter i Xinjang er svært bekymringsfull.  Nær 8 millioner av en befolkning på 22 millioner i Xinjang er muslimske uighurer, og menneskerettighetsorganisasjoner rapporterer om at folkegruppen utsettes for grove menneskerettighetsbrudd.  Mer enn en million uighurer skal være internert i fangeleirer, i det kineserne kaller «omskoleringsleire». Her gis såkalt patriotisk opplæring i kinesisk kultur og språk, og uighurene blir tvunget til å fordømme sin egen religion og kultur, og å sverge lojalitet til kommunismen og president Xi Jinping. Mennesker sitter fanget uten tiltale og mange blir utsatt for tortur.


FNs Høykommisjonær for menneskerettigheter har krevd adgang til leirene, og flere land har fordømt Kinas brutalitet og krevd at internasjonale observatører må gis adgang. Foreløpig har ikke kinesiske myndigheter tillatt dette. Norge må aktivt utøve internasjonalt press overfor Kina, og sammen med andre land søke å bygge enda bredere internasjonal oppslutning om at internasjonale observatører gis adgang til Xinjang.  

Norge må reagere sterkere på Kinas grove menneskerettighetsbrudd overfor uighurene. Arbeiderpartiet må derfor ta ansvar for å sette uighurenes situasjon på den utenrikspolitiske agenda, og å legge et sterkere press på regjeringen.   Uighurene blir grovt diskriminert av kinesiske myndigheter. Xinjiang er ett av verdens mest overvåkede steder hvor høyteknologi brukes til å kontrollere og forfølge befolkningen. Politiet sjekker mobiltelefoner på såkalte sikkerhetspunkter, det er utbredt bruk av ansiktsgjenkjennelse og DNA-tester som gjør det umulig for mennesker å leve fritt og utøve sin religion. Arbeiderpartiet mener at denne forfølgelsen må stoppe.

Oslo Arbeiderparti mener at:
–  Norge må fordømme Kinas undertrykkelse og forfølgelse av den muslimske folkegruppen uighurene og andre minoriteter i Xinjiang, og be Kina stoppe med grove menneskerettighetsbrudd.
–  Norge må be Kina, både bilateralt og i samarbeid med andre land, gi FNs Høykommisær for menneskerettigheter og internasjonale observatører uhindret adgang til Xinjang og interneringsleirene

–  Når Norge trer inn som medlem i FNs Sikkerhetsråd 1. januar 2021 må vi aktivt bruke denne posisjonen til å fremme menneskerettigheter og respekt for Folkeretten