Bort med Dublinavtalen!

//

ursula van der Leyen, EU parlamentets leder, foreslår at Dublin-avtalen erstattes med en ny migrasjonsavtale der det blir et mer solidarisk ansvar for de europeiske landene å ta i mot migranter. Dagens forordning betyr at det landet som først registrerer en person også har ansvar for å behandle søknaden. Dette skaper en viss skjevhet blant land som geografisk ligger slik an at migranter kommer dit først og land i ytterkant, feks de nordiske landene. Norge er tilsluttet Dublinavtalen.

https://www.tv2.no/a/11651627/