Hva om Russland griper inn militært i Hviterussland?

//

Skrevet av Ørjan Johansen

Det kan se ut som om Putin forbereder befolkningen på at det kan bli nødvendig å gripe inn militært i Hviterussland. Hvis det skjer så må Putin ha regnet ut at Lukasjenko ikke vil klare å stå imot det folkelige opprøret vi ser i landet idag. Hvis Russland går inn med militære tropper, eller blander seg inn i det som skjer i Minsk, vil spenningen i Europa øke dramatisk. Demonstrantene vil ikke ha store muligheter til å sette seg opp mot russiske militære styrker. Nabolandene; Polen, Ukraina og de baltiske landene vil reagere med harme.

https://www.aftenposten.no/verden/i/b53BJq/den-russiske-presidenten-sitter-med-noekkelen-til-utviklingen-i-hviteru