Selvstendighetstanken styrker seg i Skottland

I en artikkel i Utrikesmagasinet i juli gjorde Lena Karlsson opp status for den politiske situasjonen i Skottland. Som kjent stemte skottene med solid flertall for å forbli i EU da Storbritannia som helhet bestemte seg for å melde seg ut. Skulle det ikke bli noen handelsavtale mellom britene og EU før nyttår, er det grunn til å anta at ønsket om å søke en uavhengig løsning vis-a-vis Brüssel vil bli enda sterkere. Legg til den historiske motsetningen mellom England og Skottland og utkantens skepsis mot hovedstaden i sør, så bør man ikke bli overrasket over at meningsmålingene i øyeblikket viser at et flertall av skottene ønsker sitt eget land.

Nå vil ikke uavhengighet løse alle problemer – olje og gass kan bare holde økonomien oppe i et begrenset antall år, og det foreligger ingen garanti for at et selvstendig Skottland kan forhandle seg fram til like gode vilkår i London som landet har i dag. Men utsikten til en ny folkeavstemning gir garantert ikke Boris Johnson nattero.

For de som er interessert i internasjonal politikk, er det all mulig grunn til å følge nærmere med å den politiske utviklingen i Skottland – vårt naboland over Nordsjøen.

Artikkelen om Skottland i Utrikesmagasinet.

The Guardians samleside om skotsk politikk.

Tilsvarende side på BBCs nettsted.

The Scotsman. Ledende kvalitetsavis i Skottland