«Lunkent» avslag på bønn om hjelp til å hindre koronaspredning i Jemen

///

Vi er takknemlige for utfyllende svar fra u-min på vår henvendelse datert 31/5-20 der vi formidler et hjerteskjærende rop om hjelp fra det borgerkrigsherjede landet Jemen om umiddelbar støtte for å takle koronapandemien. Svaret fra u-min er datert 16.juli. Årsaken til at svar har drøyd så lenge er at eposten har blitt liggende ulest hos utenriksministeren.
Selve svaret viser at Norge ikke har noen umiddelbare planer om å øke innsatsen i Jemen, tross korona og humanitær krise. Det vises kun til den økonomiske hjelpen Norge allerede yter til Jemen via NGOer og FN.
Vi mener at Norge må kunne vise en mer offensiv holdning for å hjelpe til under en akutt krise.

FN har beskrevet situasjonen for befolkningen i Jemen som den verste humanitære krisen i verden idag. Spørsmålet om hjelp til å takle utfordringene en ukontrollert spredning av koronapandemien skaper bør kunne besvares langt enklere enn u-mins litt lunkne avvisning i vedlagte brev.
Under budsjettbehandlingen i Stortinget til høsten bør ministeren legge inn midler til Jemen i budsjettproposisjonen.

Når det gjelder de store  private organisasjonene(NGO’ene) får de en svært stor andel av bistandsbudsjettet, så de bør kunne ta et ansvar for å skaffe utstyr til å holde pandemien i sjakk.

Les hele svaret fra u-min (pdf):