OAS og INFO ber u-min hjelpe Jemen

////
 • Lederne i Internasjonalt Forum og Oslo Arbeidersamfunn har tatt et felles initiativ om hjelp til Jemen. Dette intervjuet står i Dagsavisen. Vi registrerer at statssekretær Holte (H) i UD stort sett er opptatt av å vise til den store suksessen det har vært, utenrikspolitisk, å få Norge inn i Sikkerhetsrådet. Nå får man vise at man vil noe mer. – De to største lokallagene i Oslo Arbeiderparti ber utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sørge for at Norge stiller med mer hjelp til et krigsherjet Jemen – som nå også rammes av korona. – Jemen må få en pott på statsbudsjettet

Zaineb Al-Samarai, leder i Oslo Arbeidersamfunn, forklarer hvorfor de løfter saken til utenriksministeren.

 • Vi har fått meldinger fra kilder i Jemen om at det er helt krise. De roper rett og slett om hjelp.
 • De ber om hjelp fordi de vet at de ikke kommer til å klare seg sånn som situasjonen er nå, sier Al-Samarai.

Sammen med Marit Nybakk, tidligere stortingsrepresentant og leder i Internasjonalt Forum, representerer de to de to største lokallagene i Oslo Arbeiderparti. De ber utenriksminister Ine Eriksen Søreide vise vei.

 • Det viktigste for oss er den humanitære bistanden, for folk i Jemen. Nå, sier Al-Samarai.

Røde kors slår alarm

Seniorrådgiver Ramon Olaf Broers i Norges Røde Kors forteller om en helt prekær humanitær situasjon for befolkningen i Jemen.

 • Vi liker ikke å sammenligne humanitære katastrofer. Men Jemen har gjennom flere år vært den klart verste. Det er ingen andre steder hvor en så stor andel av befolkningen trenger nødhjelp.

Etter over fem år med krigsherjinger har 24 millioner innbyggere nå behov for nødhjelp i Jemen. Det utgjør 80 prosent av befolkningen.

I tillegg lever to tredeler i matusikkerhet. Det betyr at man har verken økonomisk eller fysisk tilgang på nok mat. Tallet på underernærte barn har nådd 2,1 millioner. Nødhjelpsorganisasjoner når om lag 13 millioner mennesker med matforsyninger i måneden, forteller Broers.

 • Men det tallet sier jo at vi ikke klarer å nå alle.

For tre år siden opplevde landet også den verste kolera-epidemien i moderne tid, hvor tusenvis av mennesker døde. Kolera er i utgangspunktet en svært helbredelig sykdom, men uten rent vann og behandling øker dødeligheten massivt, forteller Broers.

 • En nød som i Jemen ser vi ikke noen andre steder akkurat nå. Det er helt katastrofe, sier Broers.

Ramon Olaf Broers i Røde Kors forteller om en voldsom nød blant befolkningen i Jemen.

Vil ha Jemen-pott på statsbudsjettet. Nybakk og Al-Samarai er spesielt bekymret for et helsevesen med brukket rygg, som på langt nær klarer å håndtere de medisinske behovene i landet.

 • De har fått ødelagt nesten 50 prosent av sykehusene sine, og helsetilbudet er redusert til fem prosent av hva det var. Det er dramatisk, særlig i en tid med en global pandemi, sier Nybakk.

Så langt i år har regjeringen satt av 210 millioner kroner til humanitær innsats i Jemen. I en epost til Dagsavisen sier statssekretær i UD, Jens Frølich Holte (H), at krisen i Jemen er blant de høyest prioriterte i regjeringens humanitære innsats.

 • Vi har oppfordret partene i konflikten til å respektere humanitærretten, menneskerettighetene, sikre humanitær tilgang til sivilbefolkningen og forplikte seg til stans i krigshandlingene.

Nybakk og Al-Samarai mener imidlertid at det kreves sterkere lut.

 • Jemen bør få en egen pott på statsbudsjettet, sier Nybakk.
 • Ikke minst på grunn av korona, men også på grunn av den fryktelige forfatningen landet er i etter flere år med borgerkrig, fortsetter hun.

Høy covid 19-dødelighet

Sammenlignet med andre land kan tallene for covid-19 virke lave i Jemen. De offisielle tallene viser 1294 smittede per 8. juli. Broers fra Røde Kors peker imidlertid på at dødeligheten er svært høy.

 • Det er nå om lag 350 døde. Det er veldig mange gitt de relativt lave smittetallene.

At store deler av befolkningen er avmagret og mangler behandling for andre medisinske tilstander, virker inn på dødstallene, forteller Broers. Han mener det også kan være store mørketall.

 • Tallene er lave kun fordi helsevesenet ikke har kapasitet til å utføre omfattende testing.

Saudi-Arabia vs. Iran. Det anslås at 100.000 mennesker så langt er drept i krigen i Jemen. Konflikten startet i 2014 da Houthi-opprørere tok kontroll over hovedstaden Sana og andre byer. Siden har flere aktører meldt seg på, og særlig sentral er Saudi-Arabia, som støtter de sunnimuslimske regjeringsstyrkene sør i landet. Iran støtter på sin side houthiene, som representerer den sjiamuslimske befolkningen nord i Jemen.

Nybakk og Al-Samarai er bekymret for ringvirkningene stormaktsrivaliseringen kan få.

 • Når stormaktene i regionene kaster seg inn i konflikten – to land som fra før av rivaliserer om hegemoni i regionen – da kan det fort utvikle seg til noe mer. Det skal lite til, sier Nybakk.

Nybakk understreker at hun mener Norge ikke kan blande seg inn i en intern konflikt. Hun trekker imidlertid fram EU som en arena der spørsmålet om Jemen bør løftes.

 • Vi er helt avhengig av samarbeidspartnere for å legge politisk press på partene om å innføre våpenhvile, sier Al-Samarai. Sikkerhetsrådet.
 • I tillegg til en økt innsats i Jemen, etterlyser Nybakk og Al-Samarai at regjeringen tar større plass på den internasjonale arenaen.
 • Vi savner rollen Norge har hatt historisk, som pådrivere for internasjonal solidaritet, sier Al-Samarai, og fortsetter:
 • I en tid hvor verden er så urolig, er det veldig spesielt at Norge mener så lite.

Det er ikke Høyres Jens Frølich Holte enig i. Han trekker frem flere eksempler på hvorfor han mener kritikken fra Arbeiderpartiet er malplassert:

 1. At Norge rett før sommeren ble valgt inn i FNs sikkerhetsråd
 2. At regjeringen nylig har oppfordret Kina og Hongkongs myndigheter til å revurdere den nye sikkerhetsloven
 3. At regjeringen har tatt en ledende rolle for å få på plass en ny kommandostruktur i NATO
 4. At Norge har tatt en aktiv rolle som megler og tilrettelegger i flere vanskelige konflikter, som i Venezuela
 5. Det finnes knapt et mer håndfast bevis på en vellykket og aktiv utenrikspolitikk enn at Norge har blitt valgt inn i FNs sikkerhetsråd, i første runde og med flest stemmer. I kampanjen har vi presentert norsk politikk, inkludert vår internasjonale innsats for menneskerettigheter, sier Holte.