Program 2021-25

///

Til medlemmer og støttemedlemmer:

Programarbeidet i Arbeiderpartiet fortsetter i fase 2. Internasjonalt Forum inviterer medlemmene til å sende inn forslag og innspill til forumets sekretær Knut Mostue: knut.moestue@gmail.com 

Som et ledd i denne prosessen, arrangeres et digitalt innspillsmøte den 25. mai kl 18.00. Påmelding  til dette sendes, som tidligere varslet, til knut.moestue@hotmail.com .

Skriftlige innspill sendes til tonje.meinich@hotmail.com .

Det vil bli gitt nærmere instrukser til dem som melder seg på.

Programkomiteen sentralt har sendt ut fire debatthefter som dere finner her:

Klima: Rettferdig klimapolitikk

Arbeid: Arbeid til alle er jobb nr 1

Helse: Trygghet for helse

Formålsparagrafen: Debatthefte om formålsparagrafen

Hilsen: Styret i Internasjonalt Forum

Marit Nybakk

Leder

Tonje Meinich

Leder Programkomiteen Internasjonalt Forum

Innspill fra Internasjonalt Forum i forrige runde finner dere her: