Markant endring i russisk retorikk

i Barentsregionen/Europa/Forsvar/Norge/Sikkerhet/USA av

Den senere tiden har russisk UD endret språkbruken i forhold til Norge. Fra å være rimelig problemfritt til at vi nå beskyldes for å invitere NATO inn i våre arktiske områder, dvs i Russlands nærområde;

https://www.abcnyheter.no/a/195677622/