Langtidsplan – på lavest nivå relatert til forsvarssjefs anbefaling

i Forsvar/Konflikt og sikkerhet/Langtidsplan/NATO/Norge/Sikkerhet av

Statsminister og f-min la idag fram en ny langtidsplan for forsvaret. Den legger seg på det nederste nivået (D) målt ut fra forsvarssjef 4 anbefalinger, gradert med A som høyeste nivå. Ingen med interesse for forsvarsspørsmål er imponert. Hæren vil styrkes med et par battaljoner over tid, nye stridsvogner kommer i 2025, og det bygges videre på at vi vil være helt avhengig av alliert støtte i tilfelle krise. Samtidig vil vårt engasjement internasjonalt fortsette. Marinen vil måtte vente i mange år før deres behov dekkes.

Les hele planen her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/forsvar/ltp/LTP/id2611090/