Påsken 2020

//

Påsken 2020 blir annerledes for de fleste av oss, enten vi vanligvis drar på hytta, går «fra hytte til hytte» på fjellet eller drar utenlands. I år blir vi hjemme pågrunn av smittefare. Covid-19 har lagt voldsomme begrensninger på våre liv, privat og i jobbsammenheng. Vi er pålagt begrensninger som nesten bare kan sammenlignes med en tilstand i en krigssituasjon. Konsekvensene for samfunnet og enkeltpersoner kan bli usedvanlig harde når vi i ettertid skal evaluere konsekvensene. Men vi har få valgmuligheter hvis vi skal stoppe pesten. Det forstår de fleste

Forhåpentligvis vil vi om ikke altfor lenge kunne gjenoppta vanlig virksomhet i Internasjonalt Forum med aktuelle temamøter. Inntil da; følg med på vår webside og facebooksider! Og kom deg ut på tur i ditt nærområde nå i påsken.

Jeg fant en kommentar på facebook som kort beskriver hvorfor covid-19 er forskjellig fra en vanlig influensa. Det er en såpass god forklaring at jeg gjengir den her:

» – Den viktigste forskjellen på covid-19 og vanlig influensaepedemi er at koronaviruset sprer seg raskere enn en influensaepidemi. Hvis det får spre seg ukontrollert vil det sprenge kapasiteten på sykehusene, fordi alt for mange blir syke samtidig. Dette har skjedd i Wuhan, Italia (spesielt Lombardia), Spania og vel også New York. Grunnen til at ikke så mange har blitt smittet i Norge enda, er at vi var i bunnen av en eksponensiell kurve da vi satte igang tiltak. I tillegg ser det ut til at en betydelig høyere andel av de smittede dør av koronavirus, sammenlignet med influensa. Så ved ukontrollert spredning ville flere mennesker dødd totalt. Ingen har prøvd å la smitten (fortsette å) gå ukontrollert, så vi kan ikke vite med sikkerhet hva som ville skjedd, men det ser ut til å være bred enighet om at det ville være galskap.»

Forrige artikkel

Libanon – hvilken påvirkning har de historiske konfliktene på dagens situasjon?

Neste artikkel

Medlemsland nummer 30 i NATO

Siste fra Corona