Coronakrisen, Asiasyken og spanskesyken

Tok vi det ikke på alvor?


Jeg er gammel nok til å huske Asiasyken. Jeg var 10 år da den startet. Husker at naboen var hardt rammet. Asiapandemien herjet verden i to år fra 1957. 2 millioner mennesker døde. og – obs – navnet kommer av at Asiasyken oppsto i Kina. Asiasyken lignet på Spanskesyken – som angrep 20-50% av befolkningen i flere land rundt 1920. En av de dødeligste pandemiene noensinne. 20 millioner mennesker døde.


I skrivende stund er 422 mennesker døde av Corona i Storbritannia, der statsminister Boris Johnson bagatelliserte hele pandemien. I Italia døde 743 bare siste døgn: 6.829 døde så langt! Også i Iran døde 700 mennesker i løpet av en dag. Corona eksploderer i USA, med en president som fornekter hele viruset.

Verden er blitt globalisert siden forrige pandemi. Folk reiser mer, og folk flytter på seg. Det må i dag myndighetene forholde seg til. Også hos oss.

Nå reagerer regjeringen, om enn litt sent. Og gjør en jobb de skal ha ros og støtte for. Samfunnet stenges for å hindre smitte. Alt stopper opp.

Vi kjenner ikke de langsiktige konsekvensene. Men vi er ganske sjokkerte over mangel på forebygging, beredskap og lagring. Hva hadde skjedd hvis ikke Kina hadde sendt et fly med munnbind og andre livsviktige varer? Som de gjorde til Italia.

Hvordan er vår sivile beredskap som er en viktig del av vårt totalforsvar? Da jeg var leder av Stortingets Forsvarskomite, var sivilt beredskap en del av komiteens arbeidsområde. Vi kunne se sivilt og militært beredskap i en sammenheng

La Corona være en oppvekker for at vi trenger en sivil beredskap som inkluderer lagre av alt fra munnbind til matforsyning.