Perspektiver på coronakrisen

FØLG MYNDIGHETENES RÅD: HOLD AVSTAND – VASK HENDENE OFTE

——————————————————————————

Informasjon om coronakrisen må ikke utelukkende fokusere på hvor mange som smittes og antallet som dør. Det er viktig å få perspektiver på sykdommen i seg selv, dilemmaer den stiller beslutningstakerne overfor, konsekvensene av pandemien i andre land og hvordan den kan komme til påvirke det politiske og økonomiske liv etter krisen.

I denne videoen fra svensk TV4 svarer professor Anna Mia Ekström ved Carolinska institutet på spørsmål fra lytterne om hvordan vi skal bedømme sykdommen og trekker fram noen av dilemmaene den stiller helsemyndigheter og politikere overfor.

Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet (FHI) går i dette intervjuet fra 23. mars gjennom FHIs strategi og de avveiningene helsemyndighetene har foretatt.

Her er FHIs temaside om corona.

I Bistandsaktuelt gir Ottar Mæstad ved Christian Michelsens Institutt et perspektiv på hvilke utfordringer pandemien stiller Afrika overfor.

Spekulasjoner om hvilke følger denne krisen kan komme til å få for internasjonal politikk har begynt. Her er en lesverdig artikkel om temaet skrevet av Rune Lykkeberg i Information.