Koronaviruset begrenser møtevirksomheten i forumet

/

• Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av bl.a:
Kulturarrangementer, Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs.
Vedtaket gjelder også politiske møter med mange personer til stede.
• Styret i Internasjonalt Forum vil lojalt overholde reglene storsamfunnet har pålagt oss for å hindre smitte av koronaviruset. Vi vil med andre ord unngå å arrangere medlemsmøter, styremøter og andre aktiviteter til situasjonen er mer avklart.
Vis solidaritet i denne situasjonen!     • Er det noen av våre medlemmer som trenger en håndsrekning i samband med pålagt karantene, ring Marit, tlf. 93063514, så prøver vi å hjelpe.    
• Styret i Internasjonalt Forum har gitt Arbeidsutvalget fullmakt til å ivareta forumets og medlemmenes interesser inntil videre som følge av koronapandemien.
Følg forøvrig med på vår hjemmeside og facebookside/gruppe.

  • Jonas Gahr Støre, leder i AP, skriver følgende om Koronapandemien:

«Vi er i en alvorlig situasjon i Norge nå. Spredningen av coronaviruset går over i en ny fase. Det smittes mellom nordmenn, uten kjent opphav. Dette er en utfordring som vil vare. Den er alvorlig, ikke ukjent fra tidligere epidemier, men langt mer omfattende. Vi må være tydelige og ærlige. Ikke snakke en krise opp, og ikke snakke den ned – men forsikre oss om at det handles.

Folkehelseinstituttet skisserer et scenario der over to millioner nordmenn kan bli syke, de fleste med milde symptomer, men for utsatte grupper kan viruset være dødelig. Bedrifter og arbeidsplasser vil bli rammet. Helsepersonell vil bli satt på prøve. Vår solidaritet og medmenneskelighet vil bli testet. Vi har høy tillit til hverandre og til myndighetene i Norge. Nå må vi bruke denne ressursen med klokskap.

Arbeiderpartiet støtter de som står i den krevende førstelinjen nå – helsepersonell på sykehus og i sykehjem, fastlegene, og alle med ansvar for beredskap rundt om i kommunene. Og vi støtter tiltak fra regjeringen som effektivt og tydelig kan møte utfordringen fra viruset – og utfordringen fra en økonomi som rammes hardt. Samtidig skal vi hele veien følge tett med på det regjeringen gjør – og ikke gjør – for å hindre smitte, ta vare på de som blir syke, og støtte opp om norske bedrifter, arbeidsplasser og arbeidstakere.

Spørsmålet jeg i dag stilte statsministeren i spørretimen i Stortinget, er om hun og regjeringen gjør det nødvendige i en situasjon der Verdens Helseorganisasjon for flere uker siden etterlyste det de kalte «drastiske tiltak».

Det jeg hører fra kommunene, helsepersonell og folk fra alle deler av landet, er at det har vært for utydelige råd. Det etterlyses klare meldinger og instrukser. Jeg er også urolig for at myndighetene de siste årene ikke har forberedt oss grundig nok på møtet med en slik epidemi. Spredning av smitte over grensene er ikke noe usannsynlig i vår tid. Det er en av de store utfordringene alle verdens land må forberede seg på, med beredskap, utstyr og medikamenter på lager.

Nå er det viktig at folks bekymring og spørsmål blir besvart. Det må komme tydelige beskjeder til folk i alle deler av landet om hvordan de skal møte denne situasjonen – på arbeidsplasser, i skolen og barnehager, i frivilligheten og andre deler av samfunnet. I tillegg må norske bedrifter og arbeidstakere ivaretas, og kommunene og sykehusene må settes i stand til å møte de utfordringene de står i, både økonomisk og med instrukser som sikrer handling.

Det aller viktigste er å hindre og forsinke spredning av smitte – å ruste kapasiteten i sykehus og helsevesen og å mobilisere hele folket til å stille opp.»

Med vennlig hilsen

Jonas Gahr Støre
Partileder, Arbeiderpartiet –

Forrige artikkel

Innspill til programkomiteen i AP

Neste artikkel

La ikke corona forsterke klisjeene om Kina

Siste fra Internasjonalt Forum

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

Vi ønsker medlemmer, støttemedlemmer og følgere en trivelig juleferie og et solidarisk nytt år.Hilsen styret i

Det nye partiprogrammet

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, presenterte i dag utkast til nytt partiprogram for perioden 2021-25.