Innspill til programkomiteen i AP

Styret i Internasjonalt forum vedtok 13. januar å opprette en programkomité med følgende medlemmer: Tonje Meinich (leder), Halle Jørn Hanssen, Kim Gabrielli, Maria Varteressian, Henrik Hovland, Vigdis Kjelseth, Ali Ajmi, Kathrine Sund-Henriksen, Knut Moestue, Amina Ibrahim og Jan Mellembakken. Internasjonalt Forum arrangerte et programmøte/medlemsmøte om en sosialdemokratisk utenrikspolitikk 3. februar der Espen Barth Eide innledet. Det ble deretter arrangert gruppearbeid med medlemmer av programkomiteen som gruppeledere. Innspillet nedenfor er i all hovedsak bygget på innspill fra diskusjonene og synspunktene deles ikke nødvendigvis av alle i programkomiteen . Styret har imidlertid etter programmøtet gått gjennom innspillet. Styret står bak det som … Fortsett å lese Innspill til programkomiteen i AP