Mot et nytt atomvåpenkappløp?

Verden er militært sett farligere enn på lenge. Nesten alle begrensinger på a-våpen er borte. Ikke bare er det flere betydelige aktører enn under den kalde krigen; tilliten mellom de to største atommaktene er nå mindre enn på mange år. Det gjør det vanskeligere for USA og Russland å forhandle men det er fortsatt naturlig at de to fører an på veien mot nye atomvåpenavtaler. Legg til at den våpenteknologiske utviklingen gjør det mer sannsynlig at det er mulig å utslette motpartens atomstyrker før denne rekker å slå tilbake. Det gjør at det blir mer fristende å slå til først i en konfliktsituasjon. 

Disse utfordringene tas opp i en artikkel fra NUPI publisert 5. mars som anbefales til et mer inngående studium. Du finner artikkelen her.

En interessant nyhetskilde når det gjelder atomvåpen, er «The Conversation»

«The Union of Concerned Scientists« er et annet nettsted med informasjon om atomvåpensituasjonen.

«Is there hope for nuclear disarmament?» Prinsipiell artikkel om kjernefysisk nedrustning skrevet av Vitaly Fedchenko ved SIPRI i 2016 men fortsatt aktuell.