Fare for full konfrontasjon mellom Assad og Tyrkia

////

Skrevet av Ørjan Johansen

Etter at syriske regjeringsstyrker har rykket inn i Idlib-provinsen har det oppstått flere konfrontasjoner med tyrkiske styrker. Faren er meget stor for at dette kan eskalere der også russiske avdelinger blir innblandet. Eskalerer konflikten vil vi få flere flyktningestrømmer. Artikkelen er hentet fra Aftenposten:

https://www.aftenposten.no/verden/i/awx285/tyrkiske-soldater-ruller-inn-i-syria-faren-for-en-storkrig-oeker