Russland vil ha konsultasjoner om Svalbard

//

Russland mener at norsk administrasjon legger unødvendige hindringer for russiske aktiviteter på Svalbard. Russlands utenriksminister vil ta dette opp med vår utenriksminister. Hvor langt vil russerne gå for å få mer innflytelse over vår øygruppe i nord? Krav om konsultasjoner har en usedvanlig dårlig klang når en av partene er mye større enn den andre.

Artikkelen er hentet fra NRK. Forfattet av Morten Jentoft.

  • Det er i forbindelse med av det i år er 100 siden Svalbardtraktaten ble inngått at den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov i en uttalelse henvender seg til sin norske kollega Ina Eriksen Søreide og ber om samtaler om det som skjer på øygruppen i nord.

Det var nettavisen Highnorthnews som først omtalte saken.

Saken er også lagt ut på Facebook-sidene til den russiske ambassaden i Norge.

Norge begrenser russisk aktivitet

I uttalelsen blir det lagt vekt på at Norge og Russland i lang tid har hatt et godt og konstruktivt samarbeid på øygruppen, også gjennom den kalde krigen.

Men utenriksminister Lavrov og russisk UD er bekymret over at Norge har innført begrensninger på den russiske helikoptertrafikken på Svalbard og at det er er opprettet naturvernsoner på land som legger hindringer i veien for næringsvirksomhet.

I uttalelsen blir det også trukket fram at fiskerivernsonen rundt Svalbard er ulovlig opprettet. Alt dette gjør at Russland nå har invitert Norge til samtaler om det som skjer på høygruppen i nord, som på russisk bare kalles for Spitsbergen.

– Vi forventer et positivt svar på denne henvendelsen, heter det til slutt i uttalelsen.

Søreide og Lavrov på pressekonferanse i Kirkenes, 26. oktober 2019.

Norge vurderer svar

– Synspunktene som fremkommer i brevet blir jevnlig tatt opp av russisk side og er godt kjent for norske myndigheter. All virksomhet på Svalbard må skje innenfor rammene av norske lover og reguleringer, sier statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet.

Norske myndigheter har sagt at det er nødvendig med strenge reguleringer av næringsvirksomhet, blant annet helikopterflygning på Svalbard av hensyn til den sårbare naturen.

Den norske fiskerivernsonen rundt Svalbard, som ble innført i 1977, og er internasjonalt omstridt. Likevel har de fleste land godtatt at Norge regulerer fisket i området