Trumps fredsplan

///

Skrevet av Ørjan Johansen

Trump, sammen med Israels statsminister Netanyahu, presenterte i dag sin lenge varslede fredsplan mellom Israel og palestinerne. Det vil si at den er utarbeidet uten palestinernes medvirkning. Målet er en to-stats løsning, men der palestinerne må akseptere Jerusalem som Israels hovedstad og at Israel på permanent basis overtar de ulovelige bosettingene på Vestbredden. Som gulrot til palestinerne settes det av et fond på x-antall milliarder dollar. Det er ytterst lite sannsynlig at palestinerne vil akseptere planen. Muligens vil det være starten på en ny voldspiral i Midtøsten. Kanskje en ny intifada? Les mer i Dagbladet, https://www.dagbladet.no/nyheter/trumps-fredsplan-foreslar-realistisk-tostatslosning/72079424