75 år siden frigjøringen av Auschwitz

////

Skrevet av Ørjan Johansen

Den 27.januar 1945, for 75 år siden, rykket sovjetiske styrker inn i det som senere ble kjent som nazistenes verste utryddelsesleir, Auschwitz. Minst 1,1 millioner mennesker ble drept i Auschwitz fram til januar 1945. 

Auschwitz I, den opprinnelige hovedleiren. (Se bildet fra porten til hovedleiren som Internasjonalt Forum besøkte for et par år siden. Inntrykkene fra besøket glemmer man aldri).

Imidlertid foregikk massedrapene i Birkenau, med den kjente togstasjonen der fangene ble sortert og der flestparten ble sendt direkte til gasskammeret. I tillegg var Auschwitz III-Monowitz («Bunaleiren»), som var en arbeidsleir der det ble lagd syntetisk gummi. Ytterligere mer enn 30 satellittleirene omgav hovedleiren.

Bildet nedenfor viser oversikt over Birkenau (jernbanestasjonen helt nede til høyre. Gasskamrene lå ved enden av jernbanesporet. Tyskerne sprengte gasskamrene da de dro fra området.)

Sirkelen viser hvor toalettene lå og bildet er fra innsiden.

Sovjet Unionen angrep de tyske styrkene i bl.a Polen i det som ble kallt Wisła-Oder-offensiven 12. jan 1945 og som varte til 2. febr.

Hovedstyrken, ca 2 millioner mann, angrep over et 300 km bredt område, med utgangspunkt i brohodene ved Wisła og San. Konev, hvis armégruppe stod øst for Krakow, gikk til angrep 12. januar, mens Zjukov lenger nord og Rokossovskij i Østpreussen og det nordligste Polen gikk til angrep den 14. De tyske linjene ble intenst bombardert av veldige mengder sovjetisk artilleri før infanteriet med støtte fra stridsvogner angrep. Tyskernes front i Polen brøt sammen. Det var tropper fra Konevs divisjoner som rykket inn i Auschwitz for nøyaktig 75 år siden.

Den 18. januar 1945 valgte SS-vaktene, å rømme Oświęcim, det polske navnet på området der Auschwitz ligger. SS-vaktene i Auschwitz tvang 66000 fanger ut på marsj vestover. Flestparten omkom.