Innkalling til årsmøte

//

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Internasjonalt Forums medlemmer innkalles med dette til årsmøte.

Dato: Mandag 2. mars 2020. Kl 17.30.

Sted: Brundtlandsalen. Youngstorget 2B. 5.etasje. Ring på nede.

Bare Internasjonalt Forums hovedmedlemmer har stemmerett på møtet.
Forslag til årsmøtet sendes på epost til Marit Nybakk, m.nybakk@online.no innen 16. februar.

Regnskap legges fram i årsmøtelokalet. Beretning legges ut på websiden ca en uke før årsmøtedato.

Dagsorden:

  1. Åpning
  2. Valg av ordstyrer, referenter og to protokollsignaturer
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Globieprisen for 2019
  7. Hedersmerker – for 20, 30, 40 og 50 års medlemskap. Deles kun ut på forumets årsmøter.
  8. Valg

Etter årsmøtet orienterer stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (AP) om: «Brexit, handelskrig og et lammet WTO – hva nå med norsk handelspolitikk?»

Kameratslig hilsen

STYRET i Internasjonalt Forum

Marit Nybakk

leder

Default thumbnail
Forrige artikkel

Fortsatt nest størst

Default thumbnail
Neste artikkel

75 år siden frigjøringen av Auschwitz

Siste fra Årsmøter

APs Hedersmerker

Skrevet av Ørjan Johansen Som vanlig vil medlemmer med lang medlemstid i partiet bli tildelt hedersmerker

Hedersmerker og Globiepris

Arbeidsutvalget i Internasjonalt Forum har vedtatt å gi Globieprisen for 2018 til INTERNASJONAL AVDELING i Landsorganisasjonen