Innkalling til årsmøte

//

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Internasjonalt Forums medlemmer innkalles med dette til årsmøte.

Dato: Mandag 2. mars 2020. Kl 17.30.

Sted: Brundtlandsalen. Youngstorget 2B. 5.etasje. Ring på nede.

Bare Internasjonalt Forums hovedmedlemmer har stemmerett på møtet.
Forslag til årsmøtet sendes på epost til Marit Nybakk, m.nybakk@online.no innen 16. februar.

Regnskap legges fram i årsmøtelokalet. Beretning legges ut på websiden ca en uke før årsmøtedato.

Dagsorden:

  1. Åpning
  2. Valg av ordstyrer, referenter og to protokollsignaturer
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Globieprisen for 2019
  7. Hedersmerker – for 20, 30, 40 og 50 års medlemskap. Deles kun ut på forumets årsmøter.
  8. Valg

Etter årsmøtet orienterer stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (AP) om: «Brexit, handelskrig og et lammet WTO – hva nå med norsk handelspolitikk?»

Kameratslig hilsen

STYRET i Internasjonalt Forum

Marit Nybakk

leder