Putin overrasker

//

En time inn i sin årlige mediaoverførte tale om rikets tilstand overrasket president hele Russland ved å si at han vil endre grunnloven ved å overføre deler av dagens presidentmyndighet til Dumaen. Statsminister Medvedev annonserte straks etter at hele hans regjering går av for å legge til rette for Putins planer. Man kan naturligvis spekulere i om dette er en del av Putins plan for å sikre en retrettvei etter 2024, eller om dette er en reell maktfordeling som finner sted i Russland?

Lenken fører til art i New York Times

https://www.nytimes.com/2020/01/15/world/europe/russia-putin-government.html

Default thumbnail
Forrige artikkel

Hvem har det beste passet?

Default thumbnail
Neste artikkel

Prioritering av bistand til urolige områder

Siste fra Barentsregionen

En kjølig fred

Vi sakser nedenstående ytring om forholdet mellom Norge og Russland skrevet av to av InFos medlemmer