Putin overrasker

//

En time inn i sin årlige mediaoverførte tale om rikets tilstand overrasket president Putin hele Russland ved å si at han vil endre grunnloven ved å overføre deler av dagens presidentmyndighet til Dumaen. Statsminister Medvedev annonserte straks etter at hele hans regjering går av for å legge til rette for Putins planer. Man kan naturligvis spekulere i om dette er en del av Putins plan for å sikre en retrettvei etter 2024, eller om dette er en reell maktfordeling som finner sted i Russland?

Lenken fører til art i New York Times

https://www.nytimes.com/2020/01/15/world/europe/russia-putin-government.html