Bli med når ny politikk utformes!

//

Skrevet av Ørjan Johansen

Internasjonalt forum har opprettet to nye undergrupper

Programkomiteen

Programarbeidet i partiet er i gang og Internasjonalt Forum tar sikte på å bidra aktivt inn i programarbeidet. Styret har vedtatt å sette ned en programkomité bestående av fire personer fra styret og fire personer fra medlemmene for øvrig. Har du lyst til å være med, meld fra til kim.gabrielli@gmail.com eller tonje.meinich@hotmail.com . Det står mer om programarbeidet i nyhetsbrevet sendt ut 11. desember.

Europagruppe

Styret har vedtatt at det skal nedsettes en Europagruppe. I gruppa kan vi diskutere saker knyttet til EU, Europarådet, OSSE eller enkelte europeiske stater, litt etter medlemmenes ønske. Det vil legges opp til aktiv diskusjon med sikte på å kunne finne fram til forslag på gode løsninger på vanskelige spørsmål. Lyst til å være med? Meld fra til tonje.meinich@hotmail.com.

Begge gruppene vil ha første møte i januar. Meld deg på.

● I tillegg har forumet planer om en ny studietur i 2020. Har du lyst å være med? Og har du forslag til hvor reisen skal gå? Send en email til Kim, kim.gabrielli@gmail.com eller til Ørjan, orjo567@gmail.com

Default thumbnail
Forrige artikkel

Drept av amerikansk drone

Default thumbnail
Neste artikkel

Neppe slutten på historien!

Siste fra Årsmøter

APs Hedersmerker

Skrevet av Ørjan Johansen Som vanlig vil medlemmer med lang medlemstid i partiet bli tildelt hedersmerker

Innkalling til årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Internasjonalt Forums medlemmer innkalles med dette til årsmøte. Dato: Mandag 2. mars 2020.

Hedersmerker og Globiepris

Arbeidsutvalget i Internasjonalt Forum har vedtatt å gi Globieprisen for 2018 til INTERNASJONAL AVDELING i Landsorganisasjonen