Bli med når ny politikk utformes!

//

Internasjonalt forum har opprettet to nye undergrupper

Programkomiteen

Programarbeidet i partiet er i gang og Internasjonalt Forum tar sikte på å bidra aktivt inn i programarbeidet. Styret har vedtatt å sette ned en programkomité bestående av fire personer fra styret og fire personer fra medlemmene for øvrig. Har du lyst til å være med, meld fra til kim.gabrielli@gmail.com eller tonje.meinich@hotmail.com . Det står mer om programarbeidet i nyhetsbrevet sendt ut 11. desember.

Europagruppe

Styret har vedtatt at det skal nedsettes en Europagruppe. I gruppa kan vi diskutere saker knyttet til EU, Europarådet, OSSE eller enkelte europeiske stater, litt etter medlemmenes ønske. Det vil legges opp til aktiv diskusjon med sikte på å kunne finne fram til forslag på gode løsninger på vanskelige spørsmål. Lyst til å være med? Meld fra til tonje.meinich@hotmail.com.

Begge gruppene vil ha første møte i januar. Meld deg på.

● I tillegg har forumet planer om en ny studietur i 2020. Har du lyst å være med? Og har du forslag til hvor reisen skal gå? Send en email til Kim, kim.gabrielli@gmail.com eller til Ørjan, orjo567@gmail.com

Default thumbnail
Forrige artikkel

Drept av amerikansk drone

Default thumbnail
Neste artikkel

Neppe slutten på historien!

Siste fra Årsmøter

APs Hedersmerker

Som vanlig vil medlemmer med lang medlemstid i partiet bli tildelt hedersmerker på årsmøtet. Disse merkene

Innkalling til årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Internasjonalt Forums medlemmer innkalles med dette til årsmøte. Dato: Mandag 2. mars 2020.

Hedersmerker og Globiepris

Arbeidsutvalget i Internasjonalt Forum har vedtatt å gi Globieprisen for 2018 til INTERNASJONAL AVDELING i Landsorganisasjonen