God jul, med lagsinfo

Her finner du info om julemøtet, programprosessen, studietur og forumets årsmøte.

JULEMØTE
Vi minner om juleavslutning med gløgg og pepperkaker!
Internasjonalt Forum inviterer til julemøte 16.desember, kl 18.00, i Skøytemuseet ved Frogner stadion.
Britene gjennomfører valg til Parlamentet 12.desember. Resultatet får innvirkning på gjennomføringen av Brexit.
Kåseri ved DAG EINAR THORSEN, valgforsker og 1.amanuensis.
Vi serverer gløgg og pepperkaker.
Vel møtt! Husk påmelding til: m.nybakk@online.no

PROGRAMARBEIDET
Medlemmene skal høres når det nye partiprogrammet skal utformes!

Programprosessen fram mot valget i 2021 deles inn i 4 faser:

Fase 1: Problembeskrivelse.
Perioden 15.nov/19 – 10.febr/20. Debattnotat. Prinsippdebatt. Husbesøk der velgerne spørres hva som er viktig for dem.
Lagene MÅ arrangeres minst et medlemsmøte i perioden. Vi tenker omkring månedskiftet jan/febr for vår del.

10.febr – 31.mars.
Problembeskrivelse relatert til ovennevnte.

Fase 2.
Prosjektet. Våren 2020.
«De største utfordringene» – «og hva er våre løsninger.»
Vårkampanje med husbesøk.

Fase 3.
Forankring og debatt.
Oktober 20 – desember 20.
Programforslag ut på høring 12.oktober. Medlemsmøter.

Fase 4.
Overbevisning.
Fram mot vedtak på Landsmøtet i mars 2021.

Innspill kan eventuelt sendes til:
program@arbeiderpartiet.no eller sendes via forumet.
Temagruppene bør formulere innspill i forhold til saksområdene de representerer.
Forumet har satt ned en gruppe, som skal koordinere innspill og medlemsmøter under programprosessen. Gruppa  består av Tonje Meinich, Kim Gabrielli, Vigdis Kjelseth og Amina Ibrahim pluss 4 medlemmer i forumet.
Har du lyst å være med i gruppa?

NOEN VIKTIGE DATOER:
Varsel om Internasjonalt Forums årsmøte: Det avholdes
mandag 2. mars i Brundtlandsalen.
Frist for forslag: 16. februar.
Sendes på epost til: m.nybakk@online.no

Oslo APs årsmøte avholdes 20. og 21. mars 2020.
Frist for innspill til OAPs årsmøte er 20. februar 2020.
Melding om hvem de forskjellige lagene har valgt til representantskapet må sendes inn til OAP før 6.mars.

Skolerings- og studiearbeidet fortsetter etter årskiftet. Merk av følgende datoer: 8/1, 22/1, og 5/2.
Ta kontakt med studieleder Lasse Efskind (lasseefskind@icloud.com) hvis du vil vite mer.

KONTINGENT
Vi anmoder på det sterkeste at de av våre medlemmer som ikke har betalt kontingenten gjør det så snart som mulig. Jo flere medlemmer jo større representasjon får vi i OAPs representantskap.
Betales til kontonummmer
78740627677 eller
du kan vippse til 450045. Husk å påføre ditt medlemsnummer!
Støttemedlemmer skal ha fått tilsendt en betalingspåminnelse, halv kontingent. Hvis du ønsker å endre ditt støttemedlemskap til hovedmedlemskap i forumet, send epost om dette til orjo567@gmail.com – da kan du se bort fra betalingspåminnelsen som støttemedlem.

STUDIETUR
Styret planlegger en ny studietur i 2020. Flere alternativer vurderes. Har du innspill, kontakt en av medlemmene i reisekomiteen. Reisekomiteen består av Kim N. Gabrielli, Ellen Lothe, Vigdis Kjelseth, Ørjan Johansen og Perviz Kazai.

«GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR ønskes alle våre hoved-og støttemedlemmer. – «
Med hilsen fra
Styret i Internasjonalt Forum.