Etiopias uvisse framtid

Det er bred enighet om at årets nobelpris går til en verdig vinner. Etiopias statsminister, Abyi Ahmed, får prisen for sitt initiativ til fredsavtale med Eritrea. At dette ikke har ført til noen demokratisering i nabolandet, er det urimelig å laste ham for. I hjemlandet har han tatt betydelige skritt for å bedre menneskerettighetene og innføre demokrati. Nå tårner imidlertid problemene seg opp, og lederegenskapene hans blir satt på en beinhard prøve i det minste fram til det planlagte valget i mai 2020 – om det lar seg avvikle på det tidspunkt.

Det første varslet om at den politiske utviklingen byr på betydelige utfordringer fikk vi i oktober da uro i følge offisielle tall førte til 86 drepte. Bakgrunnen var at den kjente mediaaktivisten Japåwar Mohammed postet en melding på facebook der han hevdet at politiet var i ferd med å anholde ham – noe som ble benektet av regjeringen, men som fikk tusenvis av Jawars tilhengere ut i gatene. Dette provoserte til kraftige motsetninger mellom lokale grupper med undertoner av etniske og religiøse motsetninger. Uroen fant først og fremst sted i den sørlige delen av landet (Oromia), men det var også drepte i Addis Abeba.

HVEM ER JAWAR MOHAMMED?

Alt etter hvem du spør, vil du få forskjellige svar – fra «Etiopias håp» til «forræder» eller «terrorist». Det som står fast, er at Jawar er en ung. velutdannet politisk aktivist som fra sin base i Minneapolis brukte TV og Facebook til å informere og mobilisere unge oromere mot det gamle styret i Etiopia gjennom flere år. Mange vil nok kalle ham selve arkitekten bak opprøret som til slutt veltet regjeringen og banet vei for årets nobelprisvinner til makten. De to lederne – Abyi og Jawar – var allierte i kampen mot regimet. Siden har de blitt politiske motstandere. Jawar har nå erklært at han vil stille som kandidat til en politisk stilling ved valget til våren. Det forventes at han vil stille på en platform som framhever oromernes posisjon i den etiopiske staten. Dersom han blir oppfattet som deres fremste leder framfor Abiy som også er oromer, vil han bli en av de alle mest sentrale politikere i Addis Abeba, Oromerne utgjør rundt en tredjedel av landets befolkning på 108 millioner

ABYI AHMEDS POLITISKE LINJE

Abyi har vært en drivende kraft for oppløsning av partiet som har sittet med all makt i Etiopia inntil nå – EPRDF. Dette var en sammenslutning av fire etnisk baserte partier som alle hadde sine røtter i den marxistiske frigjøringsbevegelsen på 70- og 80-tallet. Tre av de fire partiene har besluttet å oppløse seg selv og slutte seg til det nye Prosperity Party (PP) hvor Abyi er flaggbæreren. Grunntanken er å innføre moderne kapitalisme i en statssammenslutning hvor regionene får mindre betydning enn hva de har tradisjonelt har hatt. Det betyr privatisering av store, statseide selskaper og kompetanse som basis for utnevnelser – istedenfor etnisk tilhørighet og klientilistiske nettverk.

Abyi er nøye med å understreke at alle etniske grupper skal være rimelig representert i landets styre – også alle de små gruppene som ikke hadde noen stemme i EPRDF. Nettopp her ligger nok den største utfordringen. Å finne den riktige balansen mellom sentralisering og etnisk basert regionalisme er mildt sagt ingen lett oppgave.

ANDRE KRITIKERE AV ABYI

Forsvarsministeren Lemma Megersa tok med en gang offentlig avstand fra dannelsen av PP. Han er den tredje personen som kan kjempe om den absolutt førende posisjonen blant oromoene. I tiden før det gamle regimet ble styrtet, var det han og ikke Abyi Ahmed som stod fram som den førende kraften i opprøret blant de som var til stede i landet. (Jawar drev sitt facebookopprør fra USA). Noe av det første Abyi gjorde, var å sette Lemma på et sidespor i en statsrådsposisjon som ikke betyr all verden. Hvis Lemma nå signaliserer at han vil føre aktiv opposisjon mot PP blant oromoene, kan det komme til å svekke Abyi betydelig.

Likvel er det den etniske gruppen tigrinerne (6 % av befolkningen) som kan komme til å utgjøre den største anstøtsstenen for PPs linje. Denne relativt lille folkegruppen var politisk dominerende innenfor EPRDF og innenfor hæren. Det er vanlig å betrakte de tre andre partiene i EPRDF som avhengige av tigrinernes parti TPLF (Tigray People´s Liberation Front). Og TPLF nektet å gå inn i PP. De føler at det er dem som har mest å tape på den politiske utviklingen, og de kan forventes å holde fast ved ideen om en føderativ stat og regionalt selvstyre med nær sagt alle midler.

Dersom det skulle vise seg at PP vinner valget til våren, vil likevel TPLF så godt som sikkert sitte med kontrollen over sin egen region og utgjøre en temmelig militant opposisjons-bevegelse. Dersom PP ikke vinner valget – er det ingen som kan forutsi den videre utviklingen. Vi risikerer å få en splittet stat med sterke, etnisk baserte regioner og liten sentral makt. Det man er forsiktig med å snakke altfor høyt om, er muligheten for en voldelig eksplosjon langs etniske skillerlinjer og kanskje til og med religiøse. Den politiske debatten i landet er allerede hatsk og konfronterende. De diplomatiske og politiske evnene til årets nobelprisvinner står overfor en uhyre tøff prøve. For oss som følger med fra sidelinjen er det best å holde pusten og krysse både fingre og tær. Nedenunder er noen lenker til websider som gjør det lettere å følge med i tiden framover.


LENKER

Her er en artikkel om Jawar Mohammed skrevet av en av hans nære venner. Artikkelen er på grensen til å være panegyrisk, men gir nok et korrekt bilde av Jawars rolle i ungdomsopprøret mot det gamle regimet. Kommentarene under artikkelen gir et nokså ubehagelig bilde av det politiske klimaet i landet, og er derfor vel verdt å studere: https://www.ethiopia-insight.com/2019/11/09/in-defense-of-jawar-a-brilliant-and-dedicated-agent-of-change/

Al-Jazeera er nok det av de store mediehusene som dekker Etiopia best. http://aljazeera.com/topics/country/ethiopia.html

Borkena.com. En relative avbalansert etiopisk nyhesplaform. http://borkena com

Tigrai Online. En uforfalsket støttespiller for tigrinernes synspunkter http://tigraion/ine.com

Awate. Viktig webside for opposisjonen mot regimet i Eritrea som befinner seg i utlandet. http://awate.com