Ingen tårer for kurderne?

Referat fra møte i Brundtlandssalen 25.nov 2019, skrevet av Ellen Lothe.

Internasjonalt Forum og Internasjonalt Nettverk i Akershus AP arrangerte møte om kurdere i Syria 25. november. Det møtte ca 100 personer.

Vi hadde gleden av å høre to flotte representanter fra det kurdiske miljøet i Norge, begge svært kunnskapsrike og med gode formidlingsevner,

• Mani Hussaini, tidligere leder for AUF, vara til Stortinget for Akershus
• Andam Aziz, styremedlem i Ung-kurd og politisk talsperson for Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter.

Mani Hussaini trakk de historiske linjene fra 3000 år tilbake via 2.verdenskrig og til i dag, og pekte på situasjoner hvor kurderne følte seg dolket i ryggen av vestlige alliansepartnere. Seierherrene etter første verdenskrig brøt sitt løfte om at kurderne skulle få sin egen stat. Amerikansk tilbaketrekning av soldater i grenseområdet mot Tyrkia i 2019 førte til at kurdere i området måtte inngå et kompromiss med Assad for hindre at Tyrkia overtok området

Mani forklarte at kurderne har hatt utstrakt selvstyre i Nord-Syria og at de hadde komet langt i å utvikle en demokratisk stat bygget på grunnleggende menneskerettigheter.
Mani Hussaini mener det er håp for kurderne. Han anbefalte følgende tiltak:
1) Fordømme de tyrkiske angrepene. Nato, Norge og FN bør vurdere økonomiske sanksjoner.
2) Norge bør ta initiativ til å la FNs fredsbevarende styrker være i områdene. Da vil sivilbefolkningen få et pusterom.

Andam Aziz understreket at kurderne hadde kjempet sammen med vesten mot IS. Kurderne ønsker fred, ikke krig og hadde ikke foretatt krigshandlinger mot Tyrkia. Tyrkias invasjon i de kurdiske områdene i Nord-Syria var svært problematisk. Det er nå inngått våpenhvile, men droneangrep er fremdeles en stor utfordring.

Andam pekte på konsekvensene av den amerikanske tilbaketrekningen med påfølgende invasjon fra Tyrkia: Over 1000 IS-fanger har sluppet løs. 300 000 mennesker er drevet på flukt. Krigsforbrytelser blir stadig begått mot kurderne.

Andam Aziz ber AP/Internasjonalt Forum og Akershus AP om:
1) Øve påtrykk for umiddelbar våpenstans
2) Jobbe for økonomiske sanksjoner mot Tyrkia
3) Finne ut av hvor 1 milliard kroner har gått, som vår norske regjering sier har blitt gitt til humanitært arbeid i Syria. Ifølge Andam kjenner ikke kurdere til denne hjelpen.
4) Bidra humanitært
5) Sende delegasjoner til Nord-Syria når det roer seg litt der.

Andam forteller hva kurderne i Norge er opptatt av:
• De prøver å skape en felles plattform for kurdere i alle deler av Norge
• De vil jobbe med lobbying og komme inn i det norske samfunnet og spre informasjon
• De vil arrangere demonstrasjoner
• Arrangere kulturelle aktiviteter
• Og de ønsker å jobbe for at kurdere skal få bli godt integrert i Norge

Det var mange i salen som fikk komme med sine innspill og spørsmål. Til slutt oppsummerte Marit Nybakk med at Internasjonalt Forum og Akershus AP skulle jobbe videre overfor Stortinget angående fredsbevarende styrker, økonomiske sanksjoner mot Tyrkia og finne ut av bevilgningen fra Norge på 1 milliard, hva har kommet kurderne til gode av denne summen.