Venstresidens ståsted i dag – bli med i studiegruppe!

Skrevet av Ørjan Johansen

Lyst til å være med å diskutere tidens store politiske spørsmål?
Hvis ja – meld deg på Internasjonalt Forums studiegruppe.

Oppstart er satt til onsdag 6. november kl. 18 – 20. Møterom: Oslo Arbeiderparti, Youngstorget 2 B. Innleder: Marit Nybakk – «Arbeiderbevegelsens historie – og hva nå?» Se dag 1 i programmet.

Studiegruppens overordnete mål er å gi en fordypet innsikt i den sosialdemokratiske ide, både i teori og ikke minst i praksis. Hvor står vi i dag? Det blir opp til deltakerne, men vi tenker oss også at temakveldene vil gi inspirasjon til forslag og innspill i programarbeidet fram mot stortingsvalget.
Det blir i alt 7 temakvelder. Vi inviterer dyktige innledere, men dette er ikke foredragsmøter men studiegrupper der alle må delta og bidra innen rammen og forberede seg på temaet.
Stikkord for temaer er: Likestilling, populisme, aktivisme – lønner dagens kriger seg? NATO – sammenhenger religion og politikk – teknologi som politisk drivkraft – overvåkning og media – pengemakt, EU og Brexit – arbeid, fagforeninger og innvandring – grønn eller rød politikk, miljøgifter – sosialdemokratiets framtid.
Gå inn på Internasjonalt Forums hjemmeside og se hele programmet:

Det vil bli omtrent 2 møter pr. måned. Øvrige datoer er med forbehold satt til: 13.11., 27.11., 11.12., 8.1.20, 22.1.20

De som deltar på 4 studiekvelder eller mer vil få et deltakerbevis.

Vi inviterer dyktige innledere, men deltakere må også forberede seg på tema.
Studiesirkelen er primært for medlemmer av Internasjonalt Forum i Oslo Arbeiderparti, men andre kan etter forespørsel delta.
Studiesirkelen er gratis for deltakere.

Påmelding til: lasseefskind@icloud.com
Telefon og spørsmål: 91388295

Deltakerne oppfordres til å lese/ google utfra tema, se programmet dag 1.