Venstresidens ståsted i dag – studiekvelder

Internasjonalt Forum vil gjennomføre en serie med studiekvelder kort tid etter kommune- og fylkestingsvalget. Konkret invitasjon vil naturligvis følge, men man kan allerede nå merke seg denne skissen til opplegg og ev. kontakte studieleder på lasseefskind@icloud.com —————————————————————————— Følgende 7 momenter/ seksjoner er tenkt med, hver med en kvalifisert innleder i 15 min, deretter gruppearbeid og fri diskusjon, gjerne med et sammenfattende referat som dokumentasjon. (Kan legges på vår Facebook side). Annonsering av innledere kommer senere. Dette er altså ikke foredragsmøter men studiegrupper der alle må delta og bidra innen rammen. Seksjoner: *Basis begrepene og deres historie. Humanismen. Mindretallets rett og … Fortsett å lese Venstresidens ståsted i dag – studiekvelder