Din stemme teller!

//

Fra og med idag, 1. juli til og med 11. august, kan du ved å henvende deg til din bostedskommune avtale tid for å stemme.
Dette er en ordning som skal sikre deg retten til å stemme hvis du er bortreist på valgdagen og i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving.
Fram til den ordinære forhåndsstemmingen kan du gjøre som nevnt over.

Det er viktig at alle benytter muligheten til å avgi sin stemme til kommune- og fylkestingvalget 9. september.
Din stemme teller!

Man kan fysisk stemme i hvilken som helst kommune i landet under forhåndstemmingen. Din stemmeseddel vil bli registrert i din bostedskommune/bydel.

På selve valgdagen 9. september må du imidlertid stemme i den kommunen du har bostedsadresse pr. 30.juni.

Man vil få tilsendt valgkort. Ta det med, det gjør arbeidet lettere for valgfunksjonærene, men du trenger det ikke for å avgi din stemme.
Husk imidlertid legitimasjon!

DIN STEMME TELLER FOR ARBEIDERPARTIET!