Delta i valgkampen!

//

DU kan delta i valgkampen sammen med Internasjonalt Forum.

Vi må ut i Oslos gater foran valget  9. september!
Internasjonalt Forums medlemmer og sympatisører kan melde seg til innsats på mail til forumets leder, Marit Nybakk, epost: m.nybakk@online.no
Oppgi når du kan delta!

Forumet vil ha ansvar for boden på Karl Johan alle mandager under valgkampen (halve dagen) og stands fem lørdager før valget ved Nationalteateret. Foreløpig opplegg er som følger (det kan bli endringer når vår valgkampkomite kommer sammen for å «spikre» detaljert valgkampopplegg i slutten av juli):
10/8, 17/8, 24/8, 31/8 og 7/9 ved Nasjonalteateret.
Valgkampboden på Karl Johan: mandagene 12/8, 19/8, 26/8
og 2/9.

Bli med du også!