VENSTRESIDENS STÅSTED I DAG

Studieopplegg for medlemmer høsten 2019

 

Styret har godkjent at det arbeides videre med å konkretisere nedenstående studieplan over sju kvelder med oppstart like etter kommunevalget i september og forsøksvis to møtekvelder per måned.

Ansvarlig for opplegget er Lasse Efskind. For løpende oppdatering oppfordres interesserte til å kontakte Lasse på epost: lasseefskind@icloud.com

Format:

2 -3 timer hver kveld. Møtet starter med en kvalifisert innleder i 15 minutter, deretter gruppearbeid og fri diskusjon, gjerne med et sammenfattende referat som dokumentasjon på Forumets facebookside.

Møtene forutsetter en viss forberedelse og selvstudium. Deltakerne oppfordres til å google temaene og skumme gjennom synspunktene. Om de har relevante bøker, artikler eller netthenvisninger, tar de dette med. Medlemmer i andre lokallag kan inviteres med. Sted avhenger bl.a. av antall deltakere.

Noe foreløpig bakgrunnsstoff:

Bok: Sosial-demokratiet i en skjebnetid: Halvor F Tretvoll (også podcast
Agenda).
Bok: M.Mazzucato: The value of everything.
Hefte: Arbeiderbevegelsens århundre, hefte LO Oslo 1999.

Lenke til den foreløpige studieplanen