Verden fra Merkels ståsted

Det går mot slutten av Angela Merkels kanslerperiode. Hun vil gå av senest i 2021, men ingen vet nøyaktig når. Det kan like gjerne bli om noen få måneder som om to år. Der Spiegel forsøker seg i en lengre artikkel på en oppsummering av hennes verdenssyn og hennes innsats som kansler. Artikkelen er vel verdt å lese, og Spiegel har oversatt den til engelsk.

Journalisten bruker uvanlig sterke ord når han beskriver hennes syn på verdenssituasjonen. Det dukker opp ord som «mørke krefter», «apokalypse» og at «verden sklir mot avgrunnen». Når han refererer til konkrete utsagn fra Merkels side, framhever han hennes hang til å trekke historiske paralleller til tysk middelalder, den gang de herskende trodde at freden hadde senket seg etter bondekrigene på 1500-tallet bare for å bli etterfulgt av 30-årskrigen. Hensikten med denne parallelen er å understreke at folk i dag luller seg inn i en falsk trygghetsfølelse og er i ferd med å glømme lærdommen fra den annen verdenskrig.

Sterkest inntrykk gjør kanskje den dype forskjellen i tenkning mellom den tyske kansleren og den amerikanske presidenten: det er åpenbart at Merkel ikke føler seg sikker på at NATO har så mange år igjen.

Artikkelen slutter med en kritisk holdning til hennes passivitet som bunner i en tysk motvilje mot å ta lederrollen i Europa, av åpenbare grunner særlig på det sikkerhetspolitiske området.

Vi lenker til Spiegelartikkelen som er delt i to:

Will Merkel be followed by darkness?

An Ally and an Adversary

For å utdype Merkels verdenssyn tar vi med en omtale av den talen hun holdt ved Harvarduniversitetet i mai:

Merkel´s Harvard Speech (Deutsche Welle)