Vi er stolte – men ikke fornøyde!

Internasjonalt Forum arrangerer hver 1. mai en morgenappell ved Wergelandsstatuen på Carl Johan. I år ble hovedappellen holdt av Frode Jacobsen – leder i Oslo Arbeiderparti. Her er appellen.

———————————————————————————

Arbeiderbevegelsen – et frihetsprosjekt

1.mai er dagen da arbeiderbevegelsen samles med rak rygg.
I stolthet over det vi har oppnådd.
I troen på nye seire. Slik er det også i dag.

Prosjektet vårt er det samme som det har vært i over 130 år.
En rettferdig verden der menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine liv.
Vårt prosjekt er grunnleggende sett et frihetsprosjekt.
Frihet fra fattigdom.
Frihet fra undertrykkelse.

Det er fint å starte denne 1. mai-dagen her foran statuen av Henrik Wergeland.
Det å hedre samfunnsbyggeren, humanisten og forfatteren Wergeland er riktig og viktig.
Han sto opp for demokratiet og han kjempet mot rasisme og for toleranse.
Når vi om noen uker skal feire vår nasjonaldag er det barnetoget som går forbi her vi nå står.
Ikke militærparader som andre land har på sine nasjonaldager. Det kan vi takke Henrik Wergeland for.
Vi ønsker at Norge skal bli verdens mest inkluderende samfunn, basert på solidaritet, frihet, menneskerettigheter.

Dette er også i Wergelands ånd.
Hans reaksjon på at jøder ikke hadde adgang til Norge viser dette.
Han ropte ut at vi er likeverdige, enten vi er lyse eller mørke, kristne eller tilhører en annen religion.
Men jødeparagrafen ble først fjernet i 1851 – seks år etter Wergelands død.
Kampen for solidaritet, mot urettferdig, for frihet og menneskerettigheter er like viktig i dag som den var på Wergelands tid på første halvdel av 1800-tallet.

En dag for internasjonal solidaritet.

En dag hvor vi løfter blikket – og minnes om at vi alle er en del av en større helhet.
Et spørsmål og ansvar som hviler på våre alles skuldre er klimakrisen. Kampen mot klimaendringer handler i bunn og grunn om solidaritet.
Til medmennesker i andre land – og til dem som skal arve jorda etter oss.

Vi vet at barna våre vil vokse opp med klima i endring.
Vi vet at det ikke bare er pol-isen som smelter.
Det gjør også snøen på Kilimanjaro. Isbreene i Himalaya – som er vannkilde for 750 millioner mennesker.

Vi ser allerede konturen av konsekvensene. Flom. Tørke som dreper både mennesker og avlinger. Dødelig ekstremvær.

Vi vet at om vi skal kunne se barnebarna våre i øynene, må vi handle nå. Vi vet også at handling vil kreve at vi er villige til å ofre noe selv.

Hvis ikke vi – hvem? Hvis ikke nå – når?

I vinter har skoleunger over hele verden streika for klimaet.
De krever handling – og de fortjener at vi tar dem på alvor.

Trygge felleskap

En ting vet vi med sikkerhet:
Det er sterke, gode og trygge felleskap som gir hver enkelt av oss den beste plattformen for å lykkes her i livet.

På noen generasjoner har vi sammen skapt samfunn våre oldeforeldre ikke kunne drømme om.
Vi har gått fra å være et fattig klassesamfunn til, et av de rikeste og mest egalitære land i verden.

Men kampen mot forskjellene er aldri over.
Den må kjempes hver eneste dag.
Nå vi ser at forskjellene i Norge øker igjen. Også i Oslo.

Økte klasseskiller og bydeler med for lav deltakelse i arbeidslivet. Å få flere i arbeid og sikre et anstendig arbeidsliv er nøkkelen i kampen mot økte ulikheter.

Det spiller en rolle hvem som styrer.

Vi ser det i Europa og i Norge.

Og vi ser det i Oslo – vår egen by.

Det er bra for arbeidsfolk i Oslo at Arbeiderpartiet styrer her. Noe av det første Frp- og Høyre-regjeringen gjorde etter de kom inn i regjeringskontorene var å gå løs på arbeidsmiljøloven for å svekke arbeidstakernes rettigheter. Noe av det første vårt Arbeiderpartiledede byråd gjorde når de tiltrådte var å si nei til å benytte seg av endringene til Frp- og Høyre-regjeringen. Vi ønsker ikke økt bruk av midlertidige ansatte.  Hovedregelen i Oslo skal være faste og trygge stillinger.

Men i Oslo skal vi ikke bare være en skikkelig arbeidsgiver. Vi bruker makta vi har som landets nest største innkjøper til å sørge for at alle vi kjøper varer og tjenester av også er det. Byggebransjen var tidligere var kjent som en tøff, men redelig bransje, med sterk organisasjonskultur. Visse deler av bransjen er nå preget av sosial dumping, grov utnyttelse av arbeidstakerne og en svekket organisasjonskultur.  Stillingsvernet er svekket.  Fagkvalifikasjoner settes ikke lenger pris på. Det satses ikke på lærlinger. Arbeidsmiljøvernloven sees i beste fall på som veiledende. Sånn kan vi ikke ha det. 

Jeg er stolt over at Arbeiderpartilede byrådet ansvar har tatt ansvaret regjeringa løper fra. Jeg er stolt over at vi i Oslo viser vi vei gjennom Oslo-modellen ved innkjøp. Nå stiller vi strenge krav til våre leverandører om minst 10 prosent lærlinger.Vi stiller krav om at hovedregelen skal være faste ansatte. Vi stiller krav om tariffestede lønns- og arbeidsforhold og lønn mellom oppdrag og utvidet skatteattest. Og vi stiller krav om at nøkkelpersoner i prosjektet skal kunne forstå og gjøre seg godt forstått på norsk. Dette er et kraftfullt grep mot sosial dumping og brutalisering i arbeidslivet. Dette er sosialdemokrati i praksis. Kampen for at folk har en trygg jobb å gå til, med en lønn å leve av – i et seriøst og ryddig arbeidsliv – har alltid vært selve fundamentet i vår bevegelse. I Oslo kjemper vi den hver dag.

For snart fire år siden la vi sammen ut på en reise for å ta byen i en ny retning. Det arbeidet er vi godt i gang med! Vi bruker eiendomsskatt til å ruste opp eldreomsorgen. Vi ansetter vi 500 flere i hjemmebaserte tjenester i eldreomsorgen. Det er en økning på 25 prosent. Vi får flere over på heltid – og gir dem tillit til å styre arbeidsdagen sjøl. Så har vi innført en ny velferdsordning i eldreomsorgen vi kaller aktivitetstid. Samtidig skal alle som har behov for det få sykehjemsplass. Målet er at våre eldre skal få være sjef i eget liv.

Barna – det viktigste i livet.

Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Derfor er barnehager og tidlig innsats i skolen en bærebjelke i vår politikk i Oslo. Da vi overtok i 2015 stod 6000 unger uten barnehageplass. Unger begynte på skolen uten å kunne skikkelig norsk. Forskjellene i byen økte.  De som hadde råd til aktivitetsskole, fikk mulighet til leksehjelp, språkopplæring og lek etter skoletid. Mens de som ikke hadde råd, ble sendt hjem. Sånt utjevner ikke forskjeller. Sånt gir ikke sterkere fellesskap.   

Vi har valgt en annen retning. Vi har brukt eiendomsskatten på å bygge 3000 nye barnehageplasser, sånn at ungene skal få like muligheter til å lære seg godt norsk. Den siste av de 3000 nye barnehageplassene vi lovet er under bygging på Blindern nå.

Vi gjør alvor ut av valgløftet om tidlig innsats til virkelighet for barna som i disse dager har sine første skoleår. Vi har ansatt de 200 nye lærerne vi lovet for de yngste elevene i 1.-4 klasse. Alle skal få hjelp til å komme over kneika og lære seg å lese, skrive og regne. Vi har innført gratis aktivitetsskole for alle. AKS blir en ny universell velferdsordning, som gjør at barn kan drive med idrett, kultur og få leksehjelp hver ettermiddag. Dersom Høyre vinner valget vil de skrote denne ordninga for å finansiere skattekuttene sine, og sende en regning på 20.000 kroner i året til Oslos småbarnsforeldre. Den regninga vil avgjøre hvilke unger som går på AKS – og hvem som må gå rett hjem når skolen er slutt. Det er brutalt.  

Skattekutt er velferdskutt.

Vi prioriterer eldreomsorg og ungene våre foran Høyres skattekutt. Vi styrker velferden. Valgløfter blir til virkelighet hver dag i Oslo! Samtidig som vi styrker velferden møter vi klimautfordringene på en offensiv måte. Mer penger til kollektivtrafikk, flere avganger og lavere pris. Vi bygger sykkelveier i rekordtempo. Det er en forskjell nå som det er vi – Arbeiderpartiet – som styrer Oslo. Denne forskjellen er jeg veldig stolt av.

130 dager til valget

Vi må jobbe de neste 130 dagene til valget med å vise fram hva vi har fått til – og hva vi sikter mot. Da må vi alle gjøre en jobb. Vi må snakke mer med velgerne og mindre med hverandre! Vi må spørre velgerne om de vil gå tilbake til sånn det var. Vil de ha skattekutt, velferdskutt og nye runder med privatisering? Eller om de vil bli med oss videre til et grønnere, varmere og mer rettferdig Oslo med plass til alle. Sammen har vi tatt små og store skritt som gjør byen vår bedre.

Vi vil videre!

Vi har kommet et godt stykke på vei. I mål kommer vi aldri.

Vi er stolte – men ikke fornøyde. Vi vil videre.

Du vet hva du får med Arbeiderpartiet.
Trygg og ansvarlig styring og orden i økonomien!
Mer velferd og sterkere fellesskap!
En grønn by med plass til alle!

Etter 20 år med Høyrestyre er det vår i Oslo. Etter nesten fire år har vi mye å være stolte over. Vi har mye å forsvare. Men vi har mer å kjempe for.

Gratulerer med dagen.