Endringer i russisk militærstrategi

/////
Forrige artikkel

Hedersmerker og Globiepris

Neste artikkel

Norge og klimatrusselen

Siste fra Barentsregionen

Putin overrasker

En time inn i sin årlige mediaoverførte tale om rikets tilstand overrasket president hele Russland ved

En kjølig fred

Vi sakser nedenstående ytring om forholdet mellom Norge og Russland skrevet av to av InFos medlemmer