Hedersmerker og Globiepris

///

Arbeidsutvalget i Internasjonalt Forum har vedtatt å gi Globieprisen for 2018 til INTERNASJONAL AVDELING i Landsorganisasjonen (LO). Den overrekkes på forumets årsmøte 2.april.
I 2019 vil følgende medlemmer i Internasjonalt Forum bli tildelt hedersmerker for langvarig medlemskap i AP, hhv;
50 år – INGRID EIDE
30 år – KAREN MARIE ROBBESTAD, MARIT ZAHL RINDAL, PERVIZ KAZAI.
20 år – ASBJØRN HARALD STRAND,
LENA LARSSON, MARIE LUND HAUGOM