Veileder til viktige konflikter i 2019

Robert Malley, som er president i den anerkjente analysegruppen «Crisis Group»,  kommenterte ved årsskiftet 10 konfliktsituasjoner som han mener er blant de viktigste i verden i 2019. Han beskriver det globale bakteppet som en situasjon hvor Vestens innflytelse minsker og at dermed åpnes veien i større grad enn på lenge for autoritære og aggressive regimer til å ta for seg av det de har lyst på. Malley modererer riktignok utsagnet gjennom å minne om at vestlige land også har opptrådt aggressivt i mange tilfeller hvor de har hatt hegemoniet, men holder fast ved at verden har blitt mer ustabil. Internasjonale institusjoner svekkes. Mange ledere opplever nå at de har fått grønt lys for undertrykkelse der det før lyste rødt. Den internasjonale orden som vi har kjent, er i oppløsning uten at vi har noen klar forestilling om hva som vil komme isteden.

For å illustrere ustabiliteten, trekker Malley fram 10 konflikter som han anbefaler å følge i 2019. Han gir en kort oppsummering av bakgrunnen, perspektivene ved årsskiftet og mulige utviklingsveier for disse konfliktene:

Jemen

Afghanistan

USA vs. Kina

Saudi-Arabia, USA, Israel vs. Iran

Syria

Nigeria

Sør-Suden

Kamerun

Ukraina

Venezuela

Artikkelen er lang, men man kan selvsagt nøye seg med å studere omtalen av de konfliktene man har spesiell interesse av. Oversikten vil sikkert holde seg aktuell i de nærmeste månedene i de fleste tilfellene, og i enkelte tilfeller kanskje gjennom hele 2019 For alle 10 konfliktenes vedkommende vil vi anbefale å sjekke hjemmesiden til Crisis Group med jamne mellomrom (foruten, selvsagt, andre kvalitetsadresser på nettet).


Lenker:

Robert Malleys artikkel «10 Conflicts to Watch in 2019»

Hjemmesiden til International Crisis Group