Italia – et populistisk laboratorium

Hvorfor ikke benytte juleferien til en fordypelse i italiensk politikk?  Til hjelp har vi samlet et knippe at tankevekkende artikler på nettet – alle publisert i løpet av høsten. Noen av dem er løpende samlesider av artikler om utviklingen i Italia. Vi starter med en lengre artikkel i the Guardian fra 9. august som analyserer Matteo Salvinis utvikling fra sidelinjen til å bli den mest innflytelsesrike politikeren i dagens Italia: How Matteo Salvini pulled Italy to the far right.  

Vi fortsetter med en reportasjeartikkel (på engelsk) fra Der Spiegel 12. desember som tar opp et mye omdiskutert tema: I hvilken grad beveger Italia seg mot fascismen?  The Dangerous New Face of Salvini´s Italy

Vi forflytter oss til konflikten mellom Roma og Brüssel om Italias budsjett. Som kjent er overnasjonalitet et kjernetema blant populistiske partier. Der Spiegel publiserte (på engelsk) 1. november en lang artikkel om budsjettstriden i høst som tydelig viser frontlinjene: en italiensk regjering som vil øke de sosiale utgiftene mot de europeiske økonomene som påpeker at det er grenser for hvor stor gjeld et land kan bære før økonomien bryter sammen, og i dette tilfelle med uoversiktlige konsekvenser for hele Europa. (Like før jul var det en utvikling i denne saken hvor Italia la fram et moderert budsjett for å komme Brüssel i møte):  Italy Doubles Down on Threat to Euro Stability.

Så vil vi anbefale å jevnlig sjekke for nye artikler på tre samlesider om utviklingen i Italia på følgende plattformer:

Politico

The Guardian

The Independent