Trump i mindretall blant velgerne

Resultatet av det såkalte «mellomvalget» i USA stemte godt overens med  meningsmålernes spådommer. Reaksjonene kan kanskje best beskrives som et stort «tja» for de flestes vedkommende, med unntak av ledelsen hos Demokratene som feiret seieren i Representantenes Hus mens Trump twitret «Big Win» med sikte på flertallet i Senatet.

En saklig gjennomgang av hva den nye sammensetningen av Kongressen betyr, finner vi hos Deutsche Welle (engelsk), mens The Christian Science Monitor peker på tre viktige resultater for den videre politiske utviklingen:

1. Det har kommet atskillig flere kvinner inn i betydningsfulle verv.

2. Representantenes Hus vil på en helt annen måte enn før forlange å få oversikt over Trumps gjøren og laden for å få svar på om mannen gjør eller har gjort noe ulovlig.

3. Demonteringen av det offentlige helsevesenet vil bli stanset og utviklingen reversert.

For Brookings gjenspeiler valgresultatet det dype splittelsen i det amerikanske folk som vil gjøre at politikken på føderalt nivå vil gå inn i en såkalt «gridlock» dvs. at beslutningsprosessen i betydelig grad låser seg pga fundamental uenighet mellom de forskjellige institusjonene og et klima som vanskeliggjør kompromisser.

På den andre siden av Atlanteren blir vel flertallets konklusjon summert opp i en artikkel i The Guardian omtrent slik: Vi liker ikke Trump og det han står for. Valget ble ikke riktig så godt som vi kunne håpet, men nå vil han i det minste møte så stor motbør at demokratiet på kort sikt ikke er truet i USA.

Neste omgang kommer om to år, da Trump sannsynligvis vil søke gjenvalg mot en foreløpig ukjent kandidat fra Demokratene.   De må forøvrig selv treffe vanskelige valg om veien videre og samtidig stå oppreist i den stormen som nå vil komme mot dem fra Det hvite Hus og Trumps tilhengerskare.